Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut

Navigation

Omat työkalutPääsivu Saamelaisten palvelut yhteiskunta Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000

4 §
Oikeus laadultaan hyvään sosiaalihuoltoon ja hyvään kohteluun


Asiakkaalla on oikeus saada «sosiaalihuollon» toteuttajalta laadultaan hyvää sosiaalihuoltoa ja hyvää kohtelua ilman syrjintää. Asiakasta on kohdeltava siten, ettei hänen ihmisarvoaan loukata sekä että hänen vakaumustaan ja yksityisyyttään kunnioitetaan.
Sosiaalihuoltoa toteutettaessa on otettava huomioon «asiakkaan» toivomukset, mielipide, etu ja yksilölliset tarpeet sekä hänen äidinkielensä ja kulttuuritaustansa.

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2000/20000812


Tietoa virtu.fi:stä