Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut

Navigation

Omat työkalutPääsivu Saamelaisten palvelut yhteiskunta Laki lasten päivähoidosta 36/1973

Laki lasten päivähoidosta 36/1973


11 §
Kunnan on huolehdittava siitä, että «lasten» päivähoitoa on saatavissa kunnan järjestämänä tai valvomana siinä laajuudessa ja sellaisin toimintamuodoin kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää.

Kunnan on lisäksi huolehdittava siitä, että «lasten» päivähoitoa voidaan antaa lapsen äidinkielenä olevalla suomen-, ruotsin- tai saamenkielellä. (11.12.1981/875)

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1973/19730036

Tietoa virtu.fi:stä