Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut

Navigation

Omat työkalutPääsivu Poske Työryhmät ja verkostot Sote-uudistus I&O-kärkihanke & -muutosagentti Asuminen Asumispalveluiden myöntämisen perusteet

Asumispalveluiden myöntämisen perusteet

Lapin maakunnan ikäihmisten sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalveluiden ja laitoshoidon myöntämisen perusteet »

Muutosagentin johdolla on I&O-kärkihankkeessa valmisteltu yhdessä eri kuntien viranhaltijoista muodostuvassa ryhmässä yhteiset Ikäihmisten sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalveluiden ja laitoshoidon myöntämisen perusteet. Valmistelussa on ollut käytössä lausunnot vanhusneuvostoilta. Lisäksi luonnosta ovat kommentoineet kuntien viranhaltijat ja AVI:n ylitarkastaja. Tavoitteena on yhtenäsitää palvelutarpeen arviointikäytäntöjä ja palvelujen käyttöä maakunnan alueella. Lapin maakunnassa vuonna 2016 tehostetun palveluasumisen piirissä oli 75 vuotta täyttäneistä 7,6 % (vaihtelu 1.1–13,8 %) ja laitoshoidossa 1,7 % (vaihtelu 0–10,3 %). Kotona asuvien 75 vuotta täyttäneiden osuus oli 90,5 %. Tavoitteeksi kotona asumiselle on asetettu aikaisemmassa valmistelussa 93–94 %.

Lähtökohtana myöntämisen perusteissa on, että ennen ympärivuorokautiseen tehostettuun palveluasumiseen ohjautumista asiakkaalla on ollut käytössään kaikki kotona asumista tukevat palvelut (mm. kotihoito, tukipalvelut, kuntoutus) ja niiden vaikutus asiakkaan toimintakykyyn on arvioitu. Myös Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta (28.12.2012/980) sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista linjaa, että kunnan on toteutettava iäkkään henkilön arvokasta elämää tukeva pitkäaikainen hoito ja huolenpito ensisijaisesti kotiin annettavilla ja muilla sosiaali- ja terveydenhuollon avopalveluilla.

Kunnat ovat merkittävässä roolissa edistämässä ikääntyneiden kotona asumista ja arjessa pärjäämistä.

  • ikääntyneiden tarpeet huomioon asuntokannan korjaamisen edistämisessä ja asuinympäristöjen suunnittelussa ja ylläpidossa
  • asuinympäristöjä kehitetään esteettömiksi, turvallisiksi sekä yhteisöllisyyttä ja osallisuutta tukeviksi
  • asumisen ja palvelujen suunnittelussa pätee normaaliuden periaate: ikääntyneiden asunnot mahdollisimman usein tavanomaisessa asuntokannassa
  • asumisen ja palvelujen yhteensovittamiseksi kehitetään myös uudenlaisia esteettömiä, turvallisuutta sekä itsemääräämistä tukevia yhteisöllisiä ratkaisuja, jotka huomioivat toimintakyvyssä tapahtuvat muutokset

Myöntämisperusteisiin annetut kommentit ja lausunnot:

Tietoa virtu.fi:stä