Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut

Navigation

Omat työkalutPääsivu Poske Toiminta Saamelaisten palvelut

Saamelaisten hyvinvointipalveluiden kehittäminen

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen valtakunnallisena erityistehtävänä on saamenkielisen väestön palvelutarpeiden huomioon ottaminen tarpeellisissa tehtävissä. Erityisalueena on saamelaisten hyvinvointipalveluiden kehittäminen, siihen liittyvä tutkimus, koulutus ja arviointi. Hallinnollisesti Saamelaiskäräjien yhteydessä toimiva Saamelaisyksikkö huolehtii näistä tehtävistä yhteistyössä Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan toimintayksikköjen kanssa.

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen Saamelaisyksikössä huomioidaan Saamelaiskäräjien tavoitteet sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Saamelaisten sosiaali- ja terveysalan kehittämisohjelman (2008–2011) päätavoitteet ovat:

  • Saamelaiset saavat sosiaali- ja terveyspalvelut saamenkielellä ja palvelut on toteutettu saamelaisista lähtökohdista
  • Saamelaisten osallisuus lisääntyy ja syrjäytyminen vähenee
  • Saamelaisten terveys ja hyvinvointi lisääntyvät
  • Saamelaisille tarjottujen saamenkielisten palvelujen laatu, vaikuttavuus ja saatavuus paranevat

Posken toimintastrategian (2010–2015) mukaiset saamelaisyksikön päätavoitteet ovat:

  • Saamelaisyksikön toiminnan vahvistaminen ja kehittäminen
  • Saamenkielisten hyvinvointipalveluiden saatavuuden turvaaminen ja kehittäminen
  • Saamelaisen erityisosaamisen kehittäminen
  • Tutkimus- ja koulutusyhteistyö alan kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa saamelaisten hyvinvointiin ja elinoloihin liittyvässä tutkimustoiminnassa

Kehittämistoiminnassa ja hankkeiden suunnittelussa huomioidaan myös saamen kielilain voimaantulo ja eri saamenkielten: pohjois-, inarin- ja koltansaamen käytön mahdollisuuksien edistäminen.

Tietoa virtu.fi:stä