Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut

Navigation

Omat työkalutSelvityksiä

Tiedon ja tutkimuksen tarpeiden arviointi Pohjois-Pohjanmaan sotessa – yleiskuva Kinnunen Petri & Kurkinen Jorma. 2017.

Rovaniemen päivystysprofilointi 2016 Peronius Nina & Vuorijärvi Petri. 2016.
Paljon tukea tarvitsevat – paljon palveluita käyttävät -hanke (Kaste) 2015–2017

Kotihoidon myöntämisen perusteet – Työryhmien työskentelyn tuloksia. Palvelujen myöntämisen perusteet Lapissa. 2014. Työstetty Ikäihminen toimijana – Vanhuspalvelulain toimeenpanoa Pohjois-Suomessa -hankkeessa.

Lastensuojelu Lapin kunnissa 2010–2013 Satamo, Iiris. 2014. Lasten Kaste -hanke.

Palveluohjauksen kehittäminen Oulun kaupungissa. Arviointitutkimuksen tuloksia ja johtopäätöksiä. Honkakoski Arja, Kinnunen Petri & Vuorijärvi Petri. Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus. 2014.

Lapin sosiaalityöntekijäselvitys 2013

Arviointia, tukea ja huolenpitoa. Tutkimus gerontologisen kuntoutuksen sosiaalityöstä.
Rossi, Eeva. 2013. Lisensiaatintutkielma. Erikoissosiaalityöntekijän koulutus. Kuntouttavan sosiaalityön erikoisala. Lapin yliopisto.

Kehitysvammaisten asumisen kokemuksia Lapissa 2011. "Aika hyvä olo". Lepikkö Raisa & Mehtälä Sari. 2011. Vammaispalveluhanke, Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä.

Elämän onnenlehdet? Toimintatutkimus yhteisöllisestä metalliveistoprojekstista Ranuan ammattistarttiluokalla. Ulpu Riikonen & Vieno Rissanen, pro gradu -tutkielma, Kuvataidekasvatus, Lapin yliopisto 2010.

Kehitysvammaisten henkilöiden asuminen Lapissa 2010 Tallavaara Marja-Sisko. Valtakunnallinen vammaispalvelujen kehittämishanke. Lapin osahanke. 2010.

Lapin päihdepalveluopas. Aluetyön kehittämishanke. (Virpi Lintula & Tarja Salmi, Rovaniemen ammattikorkeakoulu) 2010. Sininauhaliitto. Rovaniemi

"Loistava perhe, mahtavat kaverit ja koulussa menee hyvin" Lappilaisten nuorten hyvinvoinnin ankkurit. Sutinen Riikka. Lapin yliopiston yhteiskuntatieteellisiä julkaisuja C. Työpapereita 53. 2010. Rovaniemi.

Rälläkkä ja sivellin. Taidetoimintaa nuorten hyvinvoinnin tueksi. Ahola Sanna, Hiltunen Mirja, Huhmarniemi Marja, Kuusela Katri, Koivula Elina, Kolari Henriikka, Linnamaa Lotta, Riikonen Ulpu & Rissanen Viena. Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan julkaisuja sarja C. Katsauksia ja puheenvuoroja 33. 2010. Rovaniemi.

Se ei ole niin yksoikonen juttu - kuntoutuksellinen näkökulma katkaisuhoitoprosessiin Lapin alueella. 2010. Lampela Eija & Jounila, Marjut. Pro gradu -tutkielma, Lapin yliopisto, Kuntoutustiede.

Sosiaalityön ammatillisen lisensiaatinkoulutuksen arviointitutkimus. Hietamäki Johanna & Kantola Heli. Jyväskylän yliopisto, sosiaalityön julkaisusarja 7. 2010. Jyväskylä

Työaikalain ja työsuojelun tuolla puolen - etäomaishoitajien toiminta ja velvollisuudentunto Suomessa Petri Vuorijärvi, Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus / Pohjois-Pohjanmaan toimintayksikkö. 2010.

Hyvinvointi ja palvelut Kuusamossa. Tutkimusraportti 3.10.2008.

Varhaiskasvatuksen käytännön opetuksen toimintatavat Pohjois-Pohjanmaan alueen varhaiskasvatusta antavissa oppilaitoksissa Kuusisto, Minna & Mikkola, Leena. 2008. Varhaiskasvatuksen käytännön opetuksen hanke. Oulu.

Järjestöyhteistyö Lapin läänin kunnissa. Kuntakartoitus 2007. Martin, Maria & Palmgren, Marko. 2007. Lapin SOTE-järjestöjen yhteistyöhanke. Nuorten Ystävät . Raportteja 7/2007. Oulu. 
Tietoa virtu.fi:stä