Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut

Navigation

Omat työkalutPääsivu Poske Julkaisut Julkaisusarja Kirjaesittelyitä

Kirjaesittelyitä

Hankkeet kylien hyvinvoinnin edistäjinä?

Arja Kilpeläinen ja Yrjö Nikunlassi (toim.)
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 23

Artikkelikokoelman kirjoittajat: Kaisa Kostamo-Pääkkö, Arja Kilpeläinen, Yrjö Nikunlassi, Nina Peronius, Leena Palojärvi, Ristenrauna Magga, Matti Autio ja Anneli Pohjola

  • Artikkelikokoelmassa KYLÄT MUUTOKSESSA Hankkeet kylien hyvinvoinnin edistäjinä? kuvataan käytännönläheisesti kokeiluja, joiden avulla hyvinvointipalveluja pyritään ylläpitämään ja kehittämääm lappilaisissa kylissä. Teoksessa esitellään mahdollisuuksia ja toimenpiteitä, joihin vapaaehtoisjärjestöjen ja julkisen sektorin yhteistyön kautta voidaan ryhtyä syrjäkylien palveluiden säilyttämiseksi ja tuottamiseksi nyt sekä tulevaisuudessa. Julkaisussa kuvataan myös prosesseja, joiden kautta vapaaehtoissektorin ja julkisen sektorin välinen keskustelu ja yhteistyö käynnistyvät. Teoksessa kuvaillaan niin ikään eri mahdollisuuksia, joilla kyläläiset saadaan mukaan oman kylänsä hyvinvoinnin säilyttämiseen liittyviin toimiin. Teoksessa kuvaillaan myös, miten ja millaisten reunaehtojen puitteissa tietoteknologiaa voidaan hyödyntää sivukylien hyvinvointipalvelujen tuottamisessa. Kaikkien edellä mainittujen toimintojen yhteisenä lähtökohtana ovat paikallisuus ja paikalliset tarpeet.
    Lataa PDF-julkaisu (0,78 Mt)


Sosiaalityön paikallisten käytäntöjen mallinnus

Asta Niskala (toim.)
Sosiaalityön paikallisten käytäntöjen mallinnus
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 15

Artikkelin kirjoittajat: Kaisa Kostamo-Pääkkö, Anneli Pohjola, Ulla-Maija Rantalaiho, Kati Aikio-Mustonen, Lea Lahtela, Marja-Sisko Tallavaara, Tuija Palosaari, Kerttu Vesterinen ja Asta Niskala

  • SOSIAALITYÖHÖN PAIKALLISTA NÄKYVYYTTÄ
    Kaisa Kostamo-Pääkkö
    "Käsillä olevaa artikkeliteosta on motivoinut kirjoittajien kiinnostus paikallisuudesta, käytäntöjen kuvaamisesta ja kehittämisestä, oman työn tutkimisesta ja reflektoinnista, käytännön ja teorian yhteyksistä, sekä teknologian mahdollisuuksista luoda uudenlaisia areenoja työn kehittämiselle. Artikkeleissa jäsennetään tätä moninaisuutta ja tehdään sosiaalityötä näkyväksi. Teoksessa otetaan kantaa siihen, miten turvataan sosiaalityön kehittyminen täällä pohjoisessa paikallisissa olosuhteissa."
    Lataa PDF-julkaisu (0,72 Mt)
Tietoa virtu.fi:stä