Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut

Navigation

Omat työkalut



Pääsivu Poske Esittely Organisaatiomalli

Organisaatiomalli

Posken organisaatiomalli



Poske on Lapin yliopiston, Saamelaiskäräjien, Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän ja Oulun seudun ammattikorkeakoulun muodostama sopimuspohjainen organisaatio, jota ohjaa ja johtaa neuvottelukunta.

Pohjois-Suomen sosiaalialan neuvottelukunta:

  • edustaa koko Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskusta
  • koordinoi Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen toimintaa ja päättää sitä koskevista yhteisistä asioista
  • linjaa Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen toiminnan painopisteet
  • koostuu Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin toimintayksiköiden sekä saamelaisyksikön ohjausryhmien jäsenistä.