Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut

Navigation

Omat työkalutVanhustyö

Ikäihmisten palveluiden kehittämistä on toteutettu Lapin eri kunnissa pitkäjänteisesti. Lapin alueella ikäihmisten palveluiden kehittämistoiminta on pitkälti Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen koordinoimaa.

Ikäihminen toimijana -hanke 1.7.2013–31.10.2014
Tuetaan ja edistetään vanhuspalvelulain toimeenpanoa kunnissa
Vanhuspalvelulain tavoitteet:

 • Tukea ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista.
 • Parantaa iäkkään henkilön mahdollisuutta saada laadukkaita sosiaali- ja terveyspalveluja yksilöllisten tarpeiden mukaisesti ja riittävän ajoissa

Ikäihminen toimijana -hankkeessa:

  Palvelujen ja palveluprosessien kehittämisessä pääpaino on ennaltaehkäisevässä ja ikäihmisten kotona asumista tukevassa työssä
 • Ikääntyvän kuntalaisen omatoimisuuden ja arjessa selviytymisen tukeminen (13–14 §)
 • Kiireen kesytys toiminnan ohjauksella, palveluohjauksella ja työhyvinvoinnin lisäämisellä kotiin annettavissa palveluissa (13 §, 14 § ja 20 §)
 • Strateginen johtaminen ja alueellinen suunnittelu (5 § ja 11 §)
 • Geriatrin konsultaatiopalvelu

Aiempia hankkeita:

PaKaste 2, vanhustyön kehittäminen 1.11.2011–31.10.2013

 • Kuntien kolmen kuukauden kehittämistehtävät
 • Geriatrin kehittävä asikastyö ja konsultointi
 • Vanhustyön johtamisen kehittämisrakenne


Lapin seniori- ja vanhustyön kehittämisyksikkö-hankkeessa 1.10.2007–30.4.2009

 • perustettiin kuntiin kehittäjätiimit sekä edistettiin vanhustyön toimijoiden verkostoitumista.
 • Kehittämisyksikössä mallinnettiin ja kehitettiin gerontologista sosiaalityötä ja moniammatillisia palveluita sekä
 • edistettiin ikäihmisten osallisuutta.
 • Kehittämisyksikön aikana aloitettiin vanhustyön verkkokonsultaatio sekä kuntien välisten videoneuvottelujen pilotointi..

 

Tietoa virtu.fi:stä