Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut

Navigation

Omat työkalutPääsivu Palveluiden kehittäminen Päihde- ja mielenterveyspalvelut

Päihde- ja mielenterveyspalvelut

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus on ollut aktiivisesti mukana Lapin päihde- ja mielenterveyspalvelujen kehittämisessä osana sosiaalipalvelujen kehittämistä sekä erillishankkeilla.
Hyvinvointi hakusessa – riippuvuus riskinä -hankkeessa 2013–2015 kehitettiin Lapissa asiakkaiden osallistumisen mahdollisuuksia esimerkiksi kokemusasiantuntijavalmennuksilla. Myös matalan kynnyksen päivätoimintoja käynnistettiin useissa kunnissa. Myös opioidikorvaushoitoa kehitettiin Rovaniemellä ja levitettiin mallia muualle Lappiin. Verkko- ja videomuotoisiin palveluihin pilotoitiin Lapin päihdeklinikan konsultaatio, päihde- ja aikuissosiaalityön vertaiskonsultaatio sekä sosiaalityöntekijän ohjaus- ja neuvontapalvelu kuvapuhelimella.

Vuonna 2007 Päihdepalvelujen kehittäminen Pohjois-Suomessa -hanke rakensi Päihdetyön verkostomaisen kehittämisyksikön toimintamallia, jota vietiin käytäntöön vuosina 2008–2009, ja jota arvioitiin arviointiraportissa.

Kehittämisyksikön tuella laadittiin päihdetyön työskentelymalleja, jotka pyrkivät avaamaan palveluprosesseja. Vuonna 2010 julkaistiin yhteistyössä Sininauhaliiton kanssa Lapin Päihdepalveluopas, joka koottiin sosionomiopintojen lopputyönä Rovaniemen ammattikorkeakoulussa.

PaKaste -kehittämishankekokonaisuudessa 2009–2013 päihdepalveluja kehitettiin erityisesti Kemissä, jossa rakennettiin työskentelymallia päihteitä käyttävän äidin palvelujen turvaamiseksi (Herkkuja pakasteesta, s. 46)

Osana kehittämistyötä on kehitetty myös tiedonsaantia ja uudenlaisia palvelujen tuottamisen malleja.

  • Kansalaisneuvonta on tarkoitettu niille, jotka haluavat tietoa esimerkiksi päihde- ja mielenterveyspalveluista ja siihen vastaa joukko asiantuntijoita.
  • Verkkokonsultaatio on tarkoitettu kuntien ja järjestöjen toimijoille, jotka työssään tarvitsevat tukea palvelujen suunnitteluun tai palvelutarjontaan (verkkoneuvonta).
  • Kuntatoimijoille on myös tarjolla työpari joko asiakastyön tueksi tai kunnan palvelujärjestelmän kehittämiseen.

Vuosina 2013–2015 Lapin ja Kainuun päihdepalveluja kehittää Hyvinvointi hakusessa – riippuvuus riskinä -kehittämishanke, joka on saanut Kaste-rahoitusta sosiaali- ja terveysministeriöstä. Kehittämiseen otetaan mukaan myös palvelujen käyttäjät ja kehittämistyötä tehdään yhteistyössä sairaanhoitopiirien perusterveydenhuollon yksiköiden ja alueen oppilaitosten kanssa.

 
Tietoa virtu.fi:stä