Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut

Navigation

Omat työkalutPääsivu Palveluiden kehittäminen Monikulttuuristen hyvinvointipalvelujen kehittäminen

Monikulttuuristen hyvinvointipalvelujen kehittäminen

Suomalainen suhteellisen homogeeninen kulttuurirakenne on muuttumassa yhä heterogeenisemmäksi. Maahanmuuttajien integraatio on noussut sekä eurooppalaisella että pohjoismaisella foorumilla keskeiseksi hyvinvointialan kehittämisteemaksi ja maahanmuuttajien yhteiskunnallinen syrjäytyminen on noussut kaikissa Pohjoismaissa eri toiminta-alueiden politiikkaohjelmiin. Osallisuuden vahvistamisesta on tullut edellytys kestävälle, yhdenvertaisuuteen perustuvalle väestö- ja yhteiskuntapolitiikalle sekä yhteiskuntarauhalle ja toisaalta yksittäisten ihmisten mielenterveydelle. Maahanmuuttajien hyvinvoinnin edistäminen edellyttää paikallista ja alueellista yhteistyötä. Enenevässä määrin tarvitaan toimia, jotka huomioivat monimuotoisuuden liittyen yksilöiden ja yhteisöjen elämäntapaan ja elinoloihin, terveyteen, koti- ja varhaiskasvatukseen, koulutukseen, työhön, työllistymiseen ja muuhun sosiaaliseen ja yhteiskunnalliseen osallisuuteen sekä elin- ja asuinympäristöön. Palvelujen kehittämisessä on huomioitava maahanmuuttaja saa kokemuksen ymmärretyksi tulemisesta ja oikeasta arvioinnista.

  • Maahanmuuttajien hyvinvoinnin tutkiminen
  • Sosiaali- ja terveystoimen henkilöstön monikulttuurisen osaamisen vahvistaminen
  • Maahanmuuttajien palvelutarpeiden ymmärtämisen lisääminen
 
Tietoa virtu.fi:stä