Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut

Navigation

Omat työkalutPääsivu Työskentelymallit

Työskentelymallit

tyoskentelymallit.jpg

Työprosessien kuvaaminen selkeyttää sosiaalialan ammatillista työtä ja yhteistoimintaa sekä lisää työntekijöiden suunnitelmallisuutta omassa työotteessaan. Hyvän sosiaalialan työn ajatellaan perustuvan kokonaisvaltaiselle asiakkaan kohtaamiselle, selkeälle suunnittelulle ja määritellyille tavoitteille. Mallinnettu työprosessi kuvaa sen mitä on tapahtumassa, milloin ja miksi.

Mallintamisen hyötyjä:
- työprosessien kuvaaminen on väline oman työn kehittämiseen, tutkimiseen ja arviointiin.
- tehdyt kuvaukset / palvelupolut auttavat asiakkaita ymmärtämään palvelukokonaisuuksia
- mallinnukset selkeyttävät paikallisia käytäntöjä, jäsentävät moniammatillista yhteistyötä ja tehostavat yhteistoimintaa

Mikäli olette kiinnostuneita mallintamaan omaa prosessianne, ottakaa yhteyttä Kaisa Kostamo-Pääkköön.

Mallinnukset teemoittain

Mallinnukset, jotka ovat yleisellä tasolla tai eivät vaadi tiettyä toimintaympäristöä

Voit myös tutustua moniammatillisiin malleihin, nämä mallit ovat jo esillä eri teemojen alla.

 

Pohjois-Suomen alueella on tehty merkittävää ja uraauurtavaa sosiaalialan työprosessien mallinnusta alueellisten ja paikallisten yhteistyöryhmien kanssa QPR ProcessGuide-ohjelmaa hyödyntäen.

Tietoa virtu.fi:stä