Omat työkalutKlikkaa täältä osaamiskeskusten sivuille

Laki ja asetus

Sosiaalialan osaamiskeskukset muodostavat koko maan kattavan tutkimus- ja kehittämistoiminnan alueellisen verkoston. Osaamiskeskukset ovat sosiaalialan osaajia, tiedontuottajia, kehittäjiä sekä vaikuttajia. Sosiaalialan osaamiskeskuksia on 11 ja kunkin osaamiskeskuksen toimialueeseen kuuluu 1-4 maakuntaa. Ruotsinkieliselle väestölle on oma osaamiskeskus.

 • Laki osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001)
  Sosiaalialan osaamiskeskusten laissa määritelty tehtävä on
  • kehittää ja välittää sosiaalialan osaamista ja asiantuntemusta
  • kehittää peruspalveluja sekä erityisosaamista vaativia erityis- ja asiantuntijapalveluja
  • turvata perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksen ja käytännön työn monipuolinen yhteys
  • toteuttaa tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoimintaa
  • ylläpitää yhteistyötä alueellisten erityis- ja asiantuntijapalveluiden tuottamiseksi.
 • Valtioneuvoston asetus sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta
  • Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskuksen erityistehtävänä on pohjoismaisten yhteistyöverkostojen luominen kaikkien osaamiskeskusten käyttöön ja
  • Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen valtakunnallinen erityistehtävä on saamenkielisen väestön palvelutarpeiden huomioon ottaminen tarpeellisissa tehtävissä.