Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut

Navigation

Omat työkalutSähköisten palveluiden kehittäminen

Sähköisten palvelujen kehittämisessä käyttäjillä tarkoitetaan sekä asiakkaita että ammattilaisia. Käyttäjien osallistumisella suunnitteluprosessiin varmistetaan, että kehitettävä palvelu on tarkoituksenmukainen, helppo käyttää ja tarjoaa miellyttävän kokemuksen. Käyttäjien osallistuminen voi olla ennen suunnitteluprosessia ja/tai suunnitteluprosessin aikana. Ennen suunnitteluprosessia käyttäjien osallistuminen luo käyttäjäymmärrystä, jonka pohjalta päätetään mitä ja millaisia palveluita kehitetään. Kehittämisen aikana käyttäjien osallistuminen tuo ymmärryksen käyttäjien tavoitteista ja toimintavoista osaksi suunnittelua. Lisäksi se auttaa tuomaan esille kohderyhmän piilevät tarpeet.

Sähköisiä palveluita, joiden kehittämiseen käyttäjät ovat osallistuneet

Palvelut, joiden kehittämiseen käyttäjät ovat osallistuneet luomalla suunnitteluratkaisuja, käyttäjätietoa tai ideoita:

  • Etävertaistuen antaminen kuvapuhelinyhteydellä. Lisätietoja
  • Vammaishenkilön henkilökohtaisen avustajan tunti-ilmoitus sähköistäminen. Lisätietoja
  • virtu.fi -verkkopalvelun esteettömyyskartoitus. Lisätietoja
  • Sote-palvelurakenteen suunnittelemiseksi tiedon kerääminen asiakkailta ja ammattilaisilta. Lisätietoja
  • Sosiaalipalveluiden kehittäminen toteutettavaksi kuvapuhelinpalveluna. Lisätietoja
  • Palvelumuotoiluprojekti nuorten sähköisten hyvinvointipalveluiden kehittämiseksi. Lisätietoja

Palvelut, joissa käyttäjilta on kerätty tieto havainnoimalla, haastattelemalla ja palautelomakkeella:

  • Virtu-kotireppu -toimintamalli. Lisätietoja
  • virtu.fi -verkkopalvelun käytettävyystestaus. Lisätietoja
  • Virtu-palvelupisteiden avajaiset. Lisätietoja
  • Sähköisiä palveluja on kehitetty yhdessä käyttäjien kanssa Hyvinvointitili (2012–2014), VIRTU – asiointia videoyhteydellä (2012–2014) sekä virtu.fi – sähköiset palvelut lappilaisille (2014–2017) -hankkeissa.

Tietoa virtu.fi:stä