Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut

Navigation

Omat työkalutPääsivu Kehittäjäasiakastoiminta Palveluiden kehittäminen yhdessä Päihde- ja mielenterveystyön kehittäminen

Päihde- ja mielenterveystyön kehittäminen

Kehittäjäasiakkaat ovat olleet mukana kehittämässä päihde- ja mielenterveystyön palveluita muun muassa Hyvinvointi hakusessa – Riippuvuus riskinä -hankkeessa (2013–2015).

Valmennukset ja koulutukset

KemijärviKokemusasiantuntijavalmennus 3–9/2015
RovaniemiKehittäjäasiakasvalmennus 2–9/2015
TornioKokemusasiantuntijavalmennus 4–5/2015
RovaniemiKehittäjäasiakavalmennus 3–5/2014
LappiKokemusasiantuntijakouluttajakoulutus 9/2013–6/2014

Kehittäjäasiakasryhmä opioidikorvaushoidossa olevista asiakkaista

Kehittäjäasiakkaista on koottu ryhmä, jonka kanssa työstetään Rovaniemen A-klinikalle suunnitteilla olevaa asiakasopasta korvaushoitoon hakeutuville, siinä jo oleville sekä läheisille ja mahdollisille yhteistyökumppaneille. Oppaasta on tarkoitus tehdä selkeä ja informatiivinen esite, jonka avulla korvaushoidosta saa kattavan kuvan. Opasta työstetään yhteisissä palavereissa, joissa mukana kehittäjäasiakkaiden lisäksi on A-klinikan sosiaalityöntekijä ja Hyvinvointi hakusessa -hankkeen kehittäjätyöntekijä. Opas käy kommenttikierroksella myös koko A-klinikan työryhmässä.

Kokemusasiantuntijoiden käyttö A-klinikan vastaanotoilla

Rovaniemen A-klinikka on ottanut käyttöön kokemusasiantuntijoiden käytön vastaanottotilanteissa yhdessä ammattilaisen kanssa. Palaute työntekijöiltä ja kokemusasiantuntijoilta on ollut positiivista. Pyynnöt vastaanotoille on toimitettu Hyvinvointi hakusessa -hankkeen kehittäjätyöntekijöiden kautta, joka on edelleen toimittanut pyynnöt kokemusasiantuntijoille.

Kehittäjäasiakastoimintaa Rovaniemen työterveyshuollossa

Rovaniemen Työterveyshuollossa päivitettiin sisäisen koulutuksen avulla asioita päihdeteemaan liittyen. Tipattoman Tammikuun yhteyteen suunniteltiin kaksiosainen koulutus. Koulutusten tavoitteena työterveyshuollossa oli, että löydettäisiin ja testattaisiin uusia toimivia tapoja ja kysymyksiä ottaa alkoholin/päihteiden käyttö puheeksi vastaanotolla sekä muistuttaa sen tärkeydestä asiakaskontakteissa. Lisäksi tavoitteena oli riskikäyttäytymisen varhaisen tunnistamisen sekä sen myötä päihdeongelmien ennaltaehkäisyn edistäminen asiakaskontakteissa. Kokemusasiantuntijoiden mukanaolo koulutuksessa ja heidän omien tarinoidensa jakaminen koettiin hyväksi ja merkitykselliseksi.

Kokemusasiantuntijat mukana esimiesten koulutuksessa

Rovaniemen kaupungin esimiehiä koulutettiin laajasti ja yhtenä aiheena koulutuksessa olivat päihteet ja niiden puheeksi ottaminen. Koulutustilaisuuksia oli useita ja niissä oli mukana kaksi kokemusasiantuntijaa kertomassa omaa tarinaansa. Keväällä 2015 toteutetussa koulutuksessa oli mukana esimiehiä eri aloilta ja eri työpisteistä ja he suorittivat esimiespassin.

Tietoa virtu.fi:stä