Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut

Navigation

Omat työkalutLasten ja nuorten palvelut

Asiakkaat ovat olleet mukana kehittämässä lasten ja nuorten palveluja mm. Lasten Kaste (2014–2016) -hankkeessa. Kehittäjäasiakastoimintaa on toteutettu sekä ryhmämuotoisena että työskentelemällä yksittäisten asiakkaiden kanssa.

Keskustelukahvilat

Lasten ja perheiden palvelujen kehittämistä on käsitelty useita kertoja keskustelukahviloissa. Lue lisää »

Tunturi-Lappi 2015

Kolarissa keskityttiin perhetyön kehittämiseen yhdessä asiakasperheiden ja työntekijöiden kanssa.

Kittilässä kehitettiin eroperheiden palveluita yhdessä asiakkaiden, sosiaalitoimen, seurakunnan ja Lapin Ensi- ja turvakodin Miestyön kanssa.

Nuorten ryhmät 2014–2015

Nuorten lastensuojelun asiakkaiden kanssa järjestettiin ryhmämuotoista toimintaa kahdessa sijaishuollon yksikössä. Nuoret nostivat esille oman sosiaalityöntekijän merkityksen. Nuoret toivoivat, että voisivat olla enemmän mukana omia asioitaan koskevassa päätöksenteossa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että päätökset pitäisi tehdä nuorten vaatimalla tavalla. Kysymys on enemmänkin osallistumisen ja osallisuuden mahdollisuuksien tarjoamisesta nuorille heitä itseään koskevissa asioissa. Nuoret toivoivat myös sitä, että oma sosiaalityöntekijä olisi aktiivinen yhteydenpidossa eikä vastuu yhteydenpidosta jäisi nuoren itsensä vastuulle.

Rovaniemen pilotti 2014–2015

perheeksi_toiminta.gif

Lasten Kaste -hankkeen Rovaniemen pilotissa asiakkaat ovat olleet osana kehittämistyötä monilla eri tavoin.

Asiakaskyselyt

Asiakaskehittäjäryhmä

Asiakaskehittäjäryhmään kutsuttiin asiakkaita, joilla oli kokemusta perhe- ja synnytysvalmennuksen nykykäytännöstä sekä Vahvuutta vanhemmuuteen -perheryhmästä. Asiakaskehittäjäryhmä kokoontui kerran ja kokoontumisen ideat ja ajatukset kirjattiin ylös. Kokoontumisen jälkeen lähetettiin palautekysely.

Verkostoyhteistyö

Marraskuussa 2014 järjestettiin vuoropuhelua tukeva tapaaminen eli Synnytysdialogi, jonka aiheena oli perhemyönteisen odotus-, synnytys- ja äitiyshuollon kehittäminen Lapissa.

Lapin sairaanhoitopiirin kunnille lähetettiin loppuvuodesta 2014 kysely synnytys- ja perhevalmennuksen nykytilanteesta. Yhteenveto kyselyn tuloksista löytyy täältä »

Opinnäytetyöt

Tietoa virtu.fi:stä