Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut

Navigation

Omat työkalutPääsivu Kehittäjäasiakastoiminta Asiakasosallisuuden toimintamallin kehittäminen

Asiakasosallisuuden toimintamallin kehittäminen

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (Poske) järjestivät yhteistyössä Lapin maakunnan työpajan 29.9.2016 Rovaniemellä. Sen tavoitteena oli kuulla asiakkaiden, asiakasjärjestöjen, henkilöstön ja luottamushenkilöiden näkemyksiä asiakkaiden osallistumisesta palvelujen kehittämiseen.

Työpaja on osa ”Kokemusasiantuntijuus ja asiakkaiden osallistumisen toimintamalli” -hankkeen toimeenpanoa, joka toteutetaan osana Palvelut asiakaslähtöisiksi -kärkihanketta. Hankkeen tavoitteena on ottaa asiakkaat mukaan tasavertaisina kumppaneina palveluiden suunnitteluun, tuottamiseen ja kehittämiseen uudistuvassa sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Asiakkaiden kokemustieto ja kehittämisideat parantavat henkilöstön ymmärrystä väestön palvelutarpeista ja toisaalta hyvä vuorovaikutus henkilöstön kanssa lisää väestön ymmärrystä palvelutoiminnasta. Työpajasta saatua tietoa ja näkemyksiä hyödynnetään asiakkaiden osallistumisen mallintamisessa maakunnallista testausta varten. Testaus on tarkoitus tehdä aikavälillä 1.11.2016–31.10.2017.

Rovaniemellä työpajaan osallistui runsaasti ihmisiä. Se tarjosi hienon otoksen osallistujista ja näkökulmia tuli asiakkailta, luottamushenkilöiltä, työntekijöiltä ja johdolta.

Tästä löydät päivän esitykset:

Työpajan yhteenvedot lisätään tälle verkosivulle, kun ne valmistuvat

Tietoa virtu.fi:stä