Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut

Navigation

Omat työkalutEVA

Tarkoittaa päätösten ennakkoarviointia. IVA:lla tarkoiteaan ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointia, ennakkoarviointia suunnitelmien, ohjelmien tai päätösten vaikutuksista ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin.

Se on ennakkoarvioinnin muoto, joka yhdistää sosiaalisten vaikutusten arvioinnin (SVA) ja terveysvaikutusten arvioinnin (TVA). Arvioinnissa tarkastellaan erilaisia toiminta- ja ratkaisuvaihtoehtoja sekä tuodaan esiin niiden positiivisia ja negatiivisia vaikutuksia. 

Mitä ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi on?

Sosiaali-, terveys- ja opetustoimen valmisteijoiden kokemuksia ennakkoarvioinnista

Ennakkoarvioinnin soveltaminen lautakuntapäätöksissä Salossa

Miten ennakkoarviointi otetaan käyttöön?

Toimintaohje lautakuntapäätösten ennakkoarvioinnista

Kuntaliitto suosittelee ennakkoarviointia


Vaikutusten ennakkoarviointi kunnallisessa päätöksenteossa

Tietoa virtu.fi:stä