Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut

Navigation

Omat työkalutPääsivu Hyvinvoinnin edistäminen HYVINVOINTIKERTOMUS Sähköinen hyvinvointikertomus hyvinvointijohtamisen työkaluksi Lappiin

Sähköinen hyvinvointikertomus hyvinvointijohtamisen työkaluksi Lappiin

Sähköisen hyvinvointikertomuksen työkalu on kehitetty hyvinvointijohtamisen ja poikkihallinnollisen yhteistyön työkaluksi Terveempi Pohjois-Suomi –hankkeen (TerPS), Kanerva-Kasteen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Kuntaliiton kanssa. PaKasteen Lapin terveyden edistämisen osio toimi alueellisena koordinoijana sähköisen hyvinvointikertomuksen käyttöönotossa Lapissa. Kuntaliitto jatkaa sähköisen hyvinvointikertomuksen työkalun kehittämistä, juurruttamista ja kansallista koordinointia.

Lapissa sähköinen hyvinvointikertomus on otettu hyvin käyttöön. Kaikissa Lapin kunnissa sähköisen hyvinvointikertomuksen tekeminen on aloitettu ja muutamassa kunnassa sähköinen hyvinvointikertomus on menossa valtuustoon hyväksyttäväksi. Poikkihallinnollisuudessa ja eri hallinnonalojen sitoutumisessa on edelleenkin kehitettävää.

PaKaste -hankkeessa Lapin kuntia on tuettu hyvinvointikertomuksen käyttöönotossa koulutuksin, vertaispalaverein, työskentelyjaksoin ja kuntakäynnein.
Maakunnallisia koulutuksia on järjestetty yhteistyössä Lapin aluehallintoviraston ja Arjen turvaa kunnissa -hankkeen kanssa. Kouluttajina toimivat Terps –hankkeen asiantuntijat. Vertaispalavereja järjestettiin videoneuvotteluyhteyksin noin kahden kuukauden välein. Palavereissa kuntien sähköisen hyvinvointikertomuksen pääkäyttäjät verkostoituivat ja pystyivät vaihtamaan kokemuksiaan. Yhdeksän kuntaa valitsi kolmen kuukauden mittaiselle työskentelyjaksolle aiheeksi sähköisen hyvinvointikertomuksen teon. Tarvittaessa PaKasteen terveyden edistämisen suunnittelija osallistui kuntien johtoryhmien ja hyvinvointityöryhmien kokouksiin, joissa käsiteltiin hyvinvointikertomusta ja työsti hyvinvointikertomuksia yhdessä pääkäyttäjien kanssa.

Alueelliset koordinaatiotarpeet

  • Koulutusta tarvitaan vuosittain pääkäyttäjille, kunnan johtoryhmän ja hyvinvointiryhmän jäsenille sekä luottamushenkilöille. Koulutusta tarvitaan eri teemoista esim. indikaattoreista ja niiden tulkinnasta, työkalun käytöstä, sähköisen hyvinvointikertomuksen tekoprosessista, poikkihallinnollisesta yhteistyöstä ja työkalun hyödyntämisestä hyvinvointijohtamisessa.
  • Etäpalaverit (2h) pääkäyttäjille eri teemoista esim. kahden kuukauden välein.
  • Työkokoukset kunnittain ja seutukunnittain.
  • Vaatii enemmän poikkihallinnollista yhteistyötä ja sitoutumista, ettei jää liikaa pääkäyttäjän vastuulle ja liian sote- painotteiseksi
  • Kunnat tarvitsevat tukea ja apua indikaattoreiden tulkintaan, johtopäätösten tekoon ja kokonaisuuden hahmottamiseen
  • Kuntien omien indikaattoreiden hyödyntämisessä kehitettävää, jotta saadaan reaaliaikaisempaa indikaattoritietoa
  • Kuntalaisten ja järjestöjen osallisuus sähköisessä hyvinvointikertomuksessa vaatii kehittämistä. Miten järjestöt voivat osallistua hyvinvointikertomusprosessiin, miten kuntalaisten ääni saadaan kuuluviin hyvinvointikertomuksessa ja miten kokemuksellinen hyvinvointi ja kokemukset palveluista saadaan liitettyä osaksi hyvinvointikertomusta. 
  • Sähköisen hyvinvointikertomuksen hyödyntäminen hyvinvointijohtamisen välineenä tarvitsee seurantaa; ettei se jäisi kerran tehtäväksi asiakirjaksi ja unohtuisi
  • Kuntien tueksi on tarpeen pysyvä maakunnallinen / alueellinen koordinaatio


Kouluttajina
Anne Sormunen, Kuntaliitto, anne.sormunen@kuntaliitto.fi
Sanna Salmela, Terveempi Pohjois-Suomi -hanke, sanna.salmela@ppshp.fi
Suvi Helanen, Terveempi Pohjois-Suomi -hanke, suvi.helanen@ppshp.fi  

Raportit työskentelyjaksoista
Lapin hyvinvointikertomuksia
Lisätietoa: www.hyvinvointikertomus.fi

Tietoa virtu.fi:stä