Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut

Navigation

Omat työkalutPääsivu Hankkeet Virtu.fi – maakunta Palvelukokeilut ja hiilijalanjälki Tulla näkyväksi terapia- ja koulutuspalvelut -palvelukokeilut

Tulla näkyväksi terapia- ja koulutuspalvelut -palvelukokeilut

Tulla näkyväksi terapia- ja koulutuspalvelut antaa seksuaaliterapiaa, kognitiivistä käyttäytymisterapiaa ja konsultaatiopalveluita sekä kouluttaa.

Seksuaaliterapeutin verkkoklinikka

  • Palvelun kohderyhmä: Lappilaiset
  • Toteutus: Kuvapuhelinpalvelu ja verkkoneuvonta
  • Pilottiaika: syyskuu 2018-helmikuu 2019
  • Linkki palvelukorttiin

Kokeilun tavoite:
Pilotoida kuvapuhelinpalvelua asiakas- ja verkostotyössä sekä vahvistaa sähköisten palveluiden käyttöä

Kokeilun toteutus:
Palvelukokeilun kuvapuhelinpalvelu toteutetaan selainpohjaisella kuvapuhelinpalveluna käyttäen videochat/WebRTC-ohjelmaa ja verkkoneuvonta käyttäen suojattua tiedonvälitystä. Yritykselle annetaan tunnukset kokeilua varten.

Hyvinvointimittareiden hyödyntäminen terapiatyössä

  • Palvelun kohderyhmä: Lappilaiset
  • Toteutus: Päiväkirja ja Omatilannearvio
  • Pilottiaika: syyskuu 2018-helmikuu 2019

Kokeilun tavoite:
Laajentaa sähköisten palveluiden käyttöä ja testata hyvinvointimittareiden hyödyntämistä terapiatyössä.

Kokeilun toteutus:
Palvelukokeilu toteutetaan virtu.fi-palveluportaalissa olevilla hyvinvointimittareilla, jotka ovat asiakkaiden käytettävissä. Yritykselle annetaan tunnukset kokeilua varten ja tuetaan käyttöä.

Kokemukset/arvio

Etätapaamisia oli 10 asiakkaan kanssa. Tapaamiset olivat kerran kuukaudessa tai joka toinen viikko, riippuen asiakkaan tarpeesta. Osa asiakkaista tavattiin vain etäyhteydellä ja osalla tapaamiset olivat paikan päällä ja etäyhteydellä. Ilman etätapaamisen mahdollisuutta kaikki asiakkaat eivät olisi hakeutuneet palveluun. Kuvapuhelinpalvelu sopi käyttötarkoitukseeni ja mahdollisti terapeuttisen työskentelyn.
Yhden asiakkaan kanssa kokeiltiin Oma tilannearvioita. Se tuki asiakkaan itsetuntemuksen lisääntymistä ja tieto asiakkaan tilanteesta oli terapeutilla helposti tavoitettavissa.
Palvelukokeilussa käytettiin myös verkkoneuvontaa, johon asiakkaan piti tunnistautua. Siihen tuli kokeilun aikana yksi yhteydenotto. Palvelumuoto ei ottanut tuulta purjeisiin.

Kokeilun jälkeen:
Kokeilun jälkeen yritys pitää virtu.fi -palveluportaalissa oman palvelukortin ja jatkaa kuvapuhelinpalvelun ja Oma tilannearvion käyttöä.

 
Tietoa virtu.fi:stä