Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut

Navigation

Omat työkalutPääsivu Hankkeet virtu.fi -hanke Palveluiden pilotointi ja käyttöönotto

Palveluiden pilotointi ja käyttöönotto

virtu.fi innovaatioympäristön käyttöönottomallia kehitetään tuottamalla uusia palveluja tai muokkaamalla olemassa olevia palveluita toteutettavaksi uudella tavalla yhdessä toimijaverkoston kanssa. Tätä varten erilaisia palvelumuotoja pilotoidaan yhdessä toimijaverkoston kanssa.
KP_kioski

Kuvapuhelinpalvelut

Kuvapuhelu tarkoittaa, että internetyhteyden välityksellä kaksi tai useampi henkilö voivat keskustella siten, että puhelun osapuolet tietokoneen ruudulla. Kuvan ja äänen lisäksi yhteys mahdollistaa dokumenttien näyttämisen kuvapuheluun osallistuneiden kesken. Kuntalaisille kuvapuhelinpalveluiden käyttötapoja:

verkkoneuvonta.jpg

Sähköiset lomakkeet ja verkkoneuvonta

Sähköisillä lomakkeilla ja verkkoneuvonnalla laajennetaan asukkaiden mahdollisuuksia asioida terveys- ja sosiaaliviranomaisten kanssa sekä parannetaan heidän tiedonsaantiaan.Tästä löydät tietoa virtu.fi -hankkeessa pilotoitavista ja käyttöönotetuista sähköisistä lomakkeista ja verkkoneuvonnan palveluista.

Tietoturvalliset tiedonsiirtopalvelut ammattilaisille

Tiedonsiirtopalvelun avulla ammattilainen voi siirtää asiakas -tai potilastietoa tietoturvallisesti toiselle ammattilaiselle.

 • Tornion kaupunki: Tiedonsiirto terveyskeskuksen päivystykseen tai vuodeosastolle siirtyvästä asiakkaasta, avattu 08/2016
 • Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri: "Hoitajan lähete" Tiedonsiirto LPSHP:n päivystykseen tai vuodeosastolle siirtyvästä asiakkaasta, päivitetty 06/2016
 • Utsjoen kunta & Inarin kunta: Tiedonsiirto terveyskeskuksen päivystykseen tai vuodeosastolle siirtyvästä asiakkaasta, avattu 05/2016
 • Utsjoen kunta & Ivalon apteekki: Lääketilauslomake Ivalon apteekkiin, avattu 04/2016
 • Rovaniemen kaupunki: Yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi, avattu 03/2016
 • LSHP: keuhkoklinikka: Uniapnean konsultaatio, avattu 03/2016
 • Tervola: Hoitajan lähetteen muokkaaminen, avattu 2/2016
 • Tornion kaupunki, Typ: Tiedonsiirto Typ-palveluista Työvoimalasäätiöön, avattu 02/2016
 • Tornion kaupunki, Työvoimalapalvelu: Tiedonsiirto Työvoimalasäätiöstä Typ-palveluihin, avattu 02/2016
 • Lapin kunnat: Etupäivystyksen tiedonsiirto. Palvelut avattu 12/2015 ja 1/2016, olemassa olevien palveluiden lomakkeet päivitetty 01/2016
 • Lapin kunnat: Sähköinen lastensuojeluilmoitus Palvelut avattu Rovaniemelle 01/2015 ja 06/2015 Länsi-Pohjaan
 • MLL ry: Hyvä joulumieli -lomake » Linkki aukeaa palvelun verkkosivulle, avattu 2014, kehitetty käyttäjiltä edelleen saamien palautteiden pohjalta syksyllä 2015.
HT_mittari_uusi

Hyvinvoinnin mittarit ja laskurit

Oma hyvinvinvointi palvelut ovat kansalaisen oman elämän hallintaan soveltuvia laskureita, mittareita ja itsearviointityökaluja, joiden avulla hän voi itse arvioida omaan elemäntilannettaan ja palveluntarvettaan. Tästä löydät tietoa virtu.fi -hankkeessa pilotoitavista hyvinvoinnin mittareista, tuotetuista tukimateriaaleista ja saaduista kokemuksista.