Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut

Navigation

Omat työkalutPääsivu Hankkeet virtu.fi -hanke virtu.fi -palveluiden käyttökokemukset

virtu.fi palveluiden käyttökokemukset

Puutteellinen ymmärrys käyttäjien tarpeista ja käyttöympäristöistä ehkäisee innovaatioiden juurruttamista. virtu.fi -hankkeessa tuotetaan käyttäjätietoa kansalaisille suunnattujen palveluiden käytöstä ja muokataan sähköinen palveluympäristöä vastaamaan käyttäjien tarpeitaan. Käyttäjä tarkoittaa tässä yhteydessä ammattilaista ja asiakasta, jotka molemmat osallistuvat palvelun toteuttamiseen ja kokemiseen. Palvelut pitävät sisällään virtu.fi palvelutarjottimen, kuvapuhelinpalvelut,Virtu-palvelupisteet, verkkoneuvonnan, oman hyvinvoinnin seurantaan liittyvät palvelut sekä valtion asiointitilin hyödyntäminen eri palveluiden yhteydessä. Palveluita yhdistää monikanavaisuus, jossa käyttökokemus muodostuu eri päätelaitteiden sovellusten ja henkilökohtaisen palvelun yhdistelmistä. Kerätyn käyttäjätiedon tavoitteena on kehittää palveluita ja käytettäviä teknologioita. Se on suunnittelukohtaista, eikä välttämättä ole suunnitteluprosessin ulkopuolisille merkityksellistä.
KP_kioski

Kuvapuhelinpalvelut

Kuvapuhelinpalveluiden kehittämisessä hyödynnetään erilaisia menetelmiä käyttäjien osallistamisessa ja käyttäjätiedon keräämisessä.

Yhteenvedot kuvapuhelinpalveluiden käyttäjätiedosta

Käyttäjätiedon keruumenetelmät kuvapuhelinpalveluissa

verkkoneuvonta.jpg

Sähköiset lomakkeet ja verkkoneuvonta

Sähköisillä lomakkeilla ja verkkoneuvonnalla laajennetaan asukkaiden mahdollisuuksia asioida terveys- ja sosiaaliviranomaisten kanssa sekä parannetaan heidän tiedonsaantiaan.Tästä löydät tietoa palveluiden käyttömääristä ja kokemuksista.

HT_tili

virtu.fi -palvelutarjotin

virtu.fi -palvelutarjottimen käytettävyystestaus toteutetaan iteratiivisesti, joka tarkoittaa testaamisen ja palvelutarjottimen muokkaamisen vuorottelua. Testaamiseen osallistetaan eri ikäisiä miehiä ja naisia, jotta osallistujien henkilökohtaiset ominaisuuksista johtuvat erot eivät vääristäisi testiä.

virtu.fi -palvelutarjottimen esteettömyystestauksen toteutti Annanpura Oy. Testauksessa tarkasteltiin virtu.fi -ympäristön soveltuvuutta näkövammaisille.

tilasto.gif

Käyttömäärät 2010-2015

Sähköisten palveluiden käytöstä kerätään lukuina käyttömääriä, jotka päivitetään vuosittain