Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut

Navigation

Omat työkalutPääsivu Hankkeet Sote-rakenneuudistus

Rakenneuudistus

Lapin sote -rakenneuudistusta tukevan alueellisen valmistelun hankkeessa valmistaudutaan sote -maakunnan muodostamiseen osana valtakunnallista sote -uudistusta. Rakenneuudistus muodostuu kolmesta osa-alueesta: 1) vapaaehtoisesta maakunnan valmistelun aloittamisesta, 2) johtamisen ja ohjauksen kehittämisestä ja 3) toimintatapojen ja –prosessien uudistamisesta ja yhtenäistämisestä digitaalisten välineiden avulla. Lisäksi Lappi osallistuu Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallinnoimaan Pohjoisen osaamis- ja tukikeskuksen (OT -keskus) jatkovalmisteluun. Rakenneuudistushankkeen toteuttamisaika on 1.8. 2020 - 31.12.2021. Hankkeen hallinnoija toimii Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä.

 

 1. Vapaaehtoisen valmistelun osa-alueen tavoitteena on:

 • Muodostaa sote -uudistuksen toimielimet ja työryhmät osana valtakunnan uudistustyötä
 • Osallistaa kansalaisia ja sidosryhmiä sekä ottaa eri toimijat mukaan sote –uudistuksen valmisteluun
 • Koordinoida saamelaisten palveluita, jonka tavoitteena on saamenkielisten ja -kulttuurinmukaisten sote-palvelujen käynnistäminen sekä verkostomaisen toimintatavan rakentaminen

 2. Johtamisen ja ohjauksen kehittämisen osa-alueen tavoitteita ovat:

 • Rakentaa suunnittelu- ja seurantajärjestelmä, johon kuuluu alueellisen palvelujärjestelmän ja sen kehittämisen hallintamallin luominen, palveluiden ja palveluketjujen rakentaminen, tietojärjestelmien pystyttäminen sekä käsite- ja tietomallien rakentaminen
 • Suunnitella ja ohjata toiminnan taloutta, toteuttamalla alueen kuntaorganisaatioiden Sote-palveluiden kustannuslaskenta, hinnoittelu ja tuotteistus, tehdä sote -tietopakettien käyttöönottoa edistävät toimenpiteet, osallistua kansallisen asiakaspalautejärjestelmän suunnitteluun sekä arvioida ja mitata alueen väestön palveluntarpeet
 • Suunnitella ja jalkauttaa tieto- ja tiedolla johtamisen malli toteuttamalla alueen tietojohtamisen kypsyystason arviointi, suorittamalla teknologiaselvitys, laatimalla alueellisen tietojohtamisen kokonaissuunnitelma ja suunnittelemalla työvälineiden käyttöönotto
 • Kehittää TKIO –toimintaa (tutkiminen, kehittäminen, innovointi, oppiminen) tukevat toimenpiteet
 • Suunnitella ja toteuttaa yhteistyöalueen (ERVA) yhteistyömallit

 3. Toimintatapojen- ja prosessien uudistamisen osa-alueen tavoitteita ovat:

 • Tarjota riittävä digitaalisten palveluiden käytön tuki ammattilaisille, jotta palveluiden käyttöönotto, tuotanto ja käyttö ovat sujuvaa ja palveluita voidaan laajentaa tarpeet ja kokonaisuus huomioiden.
 • Laajentaa jo olemassa olevaa kansalaisten digitaalisten palveluiden kokonaisuutta, jotta monikanavainen asiointi on mahdollista useimmissa palveluissa ja matalan kynnyksen palvelut ovat yhdenmukaisia ja helposti saatavilla. 
 • Kehittää ja yhtenäistää etäpalveluiden ja -konsultaatioiden toimintamalleja ja saatavuutta ja vahvistaa peruspalveluiden osaamista, jotta palvelut voidaan tuottaa lähipalveluina etänä.
 • Parantaa alueella käytössä olevien sote-tietojärjestelmien toimintaa ja käyttöä, jotta nykyisten järjestelmien toiminnallisuudet yhdenmukaistuvat, järjestelmissä oleva tieto on laadukasta, vertailukelpoista ja yhteen toimivaa sekä alueellisesti että kansallisesti.
Tietoa virtu.fi:stä