Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut

Navigation

Omat työkalutPääsivu Hankkeet PaKaste II ■ SaKaste Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus

varhaiskasvatus_sakaste.gifSaamenkielisissä päivähoito- ja kielipesäyksiköissä saamelaista varhaiskasvatusta ohjaa Saamelainen varhaiskasvatussuunnitelma, jonka juurruttamiseen SaKaste-hankkeessa on keskitytty. Saamelaisen varhaiskasvatuksen rooli kielen, kulttuurin ja perinteisen tiedon siirtäjänä nuoremmille sukupolville on merkittävä. Näin ollen saamenkielisille varhaiskasvattajille osaamisen tukeminen ja saamelaisten kasvatusarvojen mukaiset työmallit ovat tarpeellisia.

Saamelaisen varhaiskasvatuksen arjen käytäntöjen opas
Saamelaiskäräjien sosiaali- ja terveyslautakunta kerää vuoden 2014 lopussa palautetta arjen käytäntöjen oppaan sisällöstä ja toimivuudesta, jonka perusteella opasta täydennetään ja päivitetään toimivammaksi.

Inarin-, koltan- ja pohjoissaamenkielisen varhaiskasvatushenkilöstön kuati.fi -materiaalipankkisivuston esittelyvideo http://www.youtube.com/watch?v=XIOft2qP8o0

Sivustolle suunniteltiin hankkeen aikana raamit ja pääperiaatteet. Materiaalipankki on tällä hetkellä käyttäjätunnusten ja salasanan takana ja käytettävissä vain saamenkielisten kielipesien ja päivähoitoyksikköjen henkilöstölle. Sivuston loppuunsaattamiseksi odotetaan jatkohanketta.

Kiitämme saamenkielisiä kehittäjäasiantuntijatyöntekijöitä, saamelaisten kotiseutualueen kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon johtavia virkamiehiä sekä varhaiskasvatustyön esimiehiä.

Tietoa virtu.fi:stä