Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut

Navigation

Omat työkalutPääsivu Hankkeet PaKaste II ■ SaKaste

SaKaste – Saamelaisten sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämisrakenne -hanke 1.10.2011–31.10.2013

SaKasteessa parannettiin saamenkielisten sekä kulttuuriin pohjautuvien palveluiden laatua, vaikuttavuutta, saatavuutta sekä kavennettiin alueellisia eroja luomalla saamenkielisiä ja -kulttuuriin pohjautuvia hyviä työmenetelmiä ja toimintamalleja. Kehittämistyöprosessin aikana saamelaisten työntekijöiden keskinäinen asiantuntijaverkosto vahvistui ja oma ammatti-identiteetti vahvistui.

Kadetsaame

Vanhustyö

Saamelaisen vanhustyön kehittäminen toteutui yhdessä saamelaisten kotiseutualueen kuntien kanssa. Kehittämisrakenteen avulla haettiin saamelaisten parissa tehtävään vanhustyöhön sellaiset työmallit, jotka edistävät saamelaisen ikääntyneen kielellisten ja kulttuuristen oikeuksien toteutumista. Lue lisää »

salapset_nelio.gif

Varhaiskasvatus

Saamelaisen varhaiskasvatustyön kehittäminen toteutui yhdessä saamelaisten kotiseutualueen kuntien kanssa. Saamelaisten kotiseutualueella ja sen ulkopuolella tehtävään varhaiskasvatukseen etsittiin kehittämistyön avulla saamelaiselle varhaiskasvatushenkilöstölle sellaiset työmallit, jotka auttavat ja tukevat henkilöstön osaamista kasvatustyössä niin, että saamelaislasten kielelliset ja kulttuuriset oikeudet toteutuisivat. Lue lisää »

kirjat

Osaamisen vahvistaminen ja tiedontuotanto

SaKaste -hankkeen aikana vahvistettiin saamelaisten kotiseutualueella työskentelevän sosiaali- ja terveysalan henkilöstön saamenkielen ja -kulttuurin osaamista sekä lisättiin päättäjien saamenkielen ja -kulttuurin huomioivan toiminnan tietoisuuden merkitystä. Lue lisää »

SaKaste_tapahtumat.jpg

SaKasteen tapahtumakalenteri

SaKaste-hankkeen päätösseminaari 20.9.2013, Sajos, Inari
Hankkeessa kehitettiin ja juurrutettiin sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisiä toimintamalleja, joiden sisältönä olivat saamelainen vanhus- ja varhaiskasvatustyö. Kehittäjäasiantuntijatiimien työskentelyn tuotoksina tehtiin Saamelaisen vanhustyön työkalupakki, www.kuati.fi- saamenkielisen varhaiskasvatushenkilöstön materiaalipankkisivusto ja Saamelaisen varhaiskasvatuksen arjen käytäntöjen opas.


Kaste-ohjelma Samilogo PaKaste-hanke

 

Tietoa virtu.fi:stä