Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut

Navigation

Omat työkalutPääsivu Hankkeet PaKaste II ■ Lappi Työskentelyjaksot

Kuntien työskentelyjaksot PaKaste2

Lapin kunnilla oli mahdollisuus hakea rahoitusta kolmen kuukauden pituisten työskentelyjaksojen toteutukseen. Yhteen kuntaan oli mahdollista myöntää yksi työskentelyjakso kuhunkin osa-alueeseen (sosiaalityö, vanhustyö, terveyden edistäminen, perusterveydenhuollon kehittäminen) eli yhteensä maksimissaan 4 työskentelyjaksoa/kunta riippuen siitä, miten kunta oli sitoutunut PaKaste II -juurruttamishankkeeseen.
Työskentelyjaksojen raportit on koottu allaolevaan taulukkoon

 

Terveyden edistäminen

Perusterveydenhuolto

Sosiaalityö

Vanhustyö

Enontekiö
Muonio

Kotiuttamisen kehittäminen

Potilasturavallisuuden kehittäminen

Hoitotyön organisaation kehittäminen

Omaishoidontuen kehittäminen

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon palveluketju

Keuhkohoitajan toiminnan kehittäminen ja tupakoinnin lopettamisen tuen kehittäminen

 

Omaishoidontuen kehittäminen

Inari

Sähköinen hyvinvointikertomus

Neuvolatoiminnan kehittäminen

Sosiaalityön vaikuttavuuden arviointi

Ikäihmisten palveluiden arviointijärjestelmä, RAI-indeksi

Kemi

Sähköinen hyvinvointikertomus

Hoitoprosessien päivittäminen

Nuorten palvelut

 

Kemijärvi

2-tyypin diabeteksen ehkäisy: seulonnan, palvelupolun ja Ikihyvä-ryhmien juurruttaminen

Akuutti –TULES -potilaiden hoitopolun kehittäminen

Sosiaalityö kotihoidon prosesseissa

Ennaltaehkäisevät kotikäynnit

Kittilä

Sähköinen hyvinvointikertomus

Laboratorion sähköinen ajanvaraus

Lastensuojelun sijaisperhetoiminnan kehittäminen Muonio-Kittilä-Kolari-Pello alueella

Muistineuvolatoiminta

Kolari

Sähköinen hyvinvointikertomus

Terveyshyötymalli ja sähköinen ajanvaraus

 

Kotihoidon prosessien kehittäminen

Pelkosenniemi
Savukoski

Hyvinvointikertomus

Hoitopolkujen selkiyttäminen

Tiedon tuottaminen asiakkaiden mielipiteistä

Kokonaisvaltaisten palvelusuunnitelmien kehittäminen

Pello

Sähköinen hyvinvointikertomus

 

 

Ennaltaehkäisevät kotikäynnit yli 75-vuotiaille

Posio

Sähköinen hyvinvointikertomus

Sähköisen hyvinvointikertomuksen nykytilan kartoitus ja tiedon hyödyntäminen

Päihdestrategian laatiminen

Sosiaalityön nivominen kotihoidon prosessiin ja seniorineuvolatoiminta

Ranua

Sähköinen hyvinvointikertomus

e-reseptin käyttöönotto ja sähköinen kirjaaminen, Avo-Hilmon käyttöönotto

Sosiaalityön nivominen kotihoitotyön prosessiin

Kotihoidon kehittäminen asiakaslähtöisesti

Rovaniemi

Ennaltaehkäisevän perhetyön kehittäminen

Kouluikäisten lasten ja nuorten kuntoutusketjun selkiyttäminen

 

Ikäihmisten palveluohjauksen kehittäminen

Salla

Ennakkoarvioinnin käyttöönotto

Neuvolan perhetyön kehittämisen raportti

Tiedontuotanto => käyttöön asiakaslähtöiset sosiaalityön menetelmät

Iäkkäiden palvelujen kehittämisen rapotti

Sodankylä

Ennaltaehkäisevä ryhmätoiminta

Päivystyspotilaiden hoidon tarpeen arvionti ja triage-ohjeistus

Sosiaalipalveluiden näkyvyyden ja vaikuttavuuden lisääminen

Seniorisyynit
Ikäihmisten kotihoidon prosessit

Utsjoki

Vanhustyön toimintamallin kehittäminen

 

Vanhustyöntoimintamallin kehittäminen

Ylitornio

 

 

Ennaltaehkäisevän perhetyön mallintaminen

Sosiaalityön nivominen kotihoidon prosessiin


Työskentelyjaksoihin liittyvä yleinen infopäivä järjestettiin Rovaniemellä 21.9.2012.

Ohjeita ja lomakkeita työskentelyjaksoihin liittyen

Tietoa virtu.fi:stä