Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut

Navigation

Omat työkalutPääsivu Hankkeet Päättyneet hankkeet Verkostokonsultaatio -hanke

Pohjois-Suomen verkostokonsultaatiohanke

Hanke on päättynyt 31.5.2005.

Pohjois-Suomen verkostokonsultaatiohankkeessa kehitettiin tietoteknologiaa hyväksikäyttävää etäkonsultaatiota kuntien sosiaalityöntekijöille - konsultaatiota suoriin asiakastilanteisiin ja sosiaalityöntekijöiden ammatillisiin tarpeisiin. Samalla tuotettiin tietoja Pohjois-Suomen lastensuojelun erityisosaajista ja koottiin konsulttiverkostoja. Kehittämistyötä tehtiin yhteistyössä Stakesin ekonsultaatiohankkeen kanssa.

Hanke toteutettiin yhteistyössä Pohjois-Suomen osaamiskeskuksen Lapin ja Oulun toimintayksiköiden, Pelastakaa Lapset ry:n Oulun aluetoimisto ja Rovalan Setlementti ry:n Lapin nuorten päihde- ja huumeklinikka Rompun kesken. Mukana hankkeessa olivat myös Lapin ja Oulun lääninhallitusten sosiaali- ja terveysosastot. Hanke oli Stakesin ekonsultaatiohankkeen aluehanke.

Hanke toimeenpantiin ajalla 1.3.2003 - 31.5.2004 ja sen toteutuksesta vastasi sosiaalityön seutukoordinaattori Kerttu Vesterinen Poskesta.

Hankkeen esittely:

Konsultaatiosta apua lastensuojelutyöhön

Jos ensimmäinen puheenvuoro olisikin lapsella?”

Verkostokonsultaatio -hankkeessa kehitettiin ja kokeiltiin lastensuojelun ja päihdetyön konsultaation kanavia. Näin saatiin kokemusta, miten Pohjois-Suomen lapset ja heidän läheisensä voisivat tulla asiantuntevasti ja riittävän nopeasti autetuiksi lastensuojelun sosiaalityössä ja alaikäisten päihdekysymyksissä. Tarvittava ammatillinen erityisosaaminen tuotettiin konsultaationa sieltä mistä se oli löydettävissä. Pohjois-Suomen laajan ja harvaan asutun alueen olosuhteissa asiantuntijoiden löytäminen lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden tueksi vaati maantieteelliset etäisyydet ylittävää teknologiaa.

Lapsi yritettiin pitää kehittämishankkeen keskiössä siten, että tärkein ”konsultoitava” osapuoli olisi ollut asianosainen lapsi itse.

Tavoitteena etäkonsultaation mahdollistaminen

Toiminnan tavoitteena oli

 • kehittää tietoteknologiaa hyväksikäyttävää etäkonsultaatiota järjestöiltä kuntien sosiaalityöntekijälle. Konsultaatiota kehitettiin sekä suoriin asiakastilanteisiin että sosiaalityöntekijöiden ammatillisiin tarpeisiin.
 • luoda sopimusmalli etäkonsultaation tuottamisesta järjestöiltä kuntien työntekijöille.
 • tuottaa tiedot Pohjois-Suomen lastensuojelun erityisosaajista sekä alaikäisten huumetyön asiantuntijoista ja koota konsulttiverkosto

Konsultaatiomallia kehitettiin erityisesti sellaisiin tilanteisiin, joissa:

 • lasta / lapsia harkitaan sijoitettavaksi sijaishuoltoon
 • lastensuojelun sosiaalityöntekijät tarvitsevat jostakin muusta syystä konsultaatiota ja
 • huumeita kokeilevien ja huumeita käyttävien nuorten kohtaamisessa, auttamisessa ja hoidossa on epävarmuutta kuntien sosiaalityöntekijöillä.

Tekniikka konsultoinnin apuvälineenä

Etäkonsultaation tekniset ratkaisut

Etäkonsultaatiota rakennettiin teknisten laitteiden varaan. Kokeiltavia välineitä olivat:

erilaiset videoneuvottelut

 • TV-ruutu + ISDN- tai IP-yhteys
 • PC + IP-videoneuvottelu

netin kautta toimiva asiantuntija- ja konsultaatiopankki www.sosiaalikollega.fi/verkkokonsultti

 • PC + internet –selain + matkapuhelin

Lastensuojelun ja huumetyön konsultaatiota kokeiltiin tuotettavaksi lastensuojelun ja päihdetyön sosiaalityöntekijöiltä, lastenpsykiatrilta ja lapsilainsäädännön tuntevilta lakimiehiltä.

Tilanteita, jolloin oli parempi pyytää konsultaatiota antavat tahot paikan päälle, yritettiin tunnistaa. Samalla selvitettiin minkälaiset mahdollisuudet etäällä toimivilla sosiaalityöntekijöillä on saada konsultaation antajia paikan päälle vaikkapa asiakastapaamisiin.

Pilottiseudut

Konsultaatiota kehitettiin sosiaalityöntekijöiden käyttöön erityisesti seuraavilla pilottiseuduilla:

 • Tunturilappi (Enontekiö, Kittilä, Kolari ja Muonio)
 • Länsi-Pohja (Harava -hankkeen kanssa tehtävä yhteistyö) ja
 • Raahen seutukunta Pohjois-Pohjanmaalta

Verkkokonsultaatiomahdollisuus ulotettiin kaikkiin Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan kuntiin.


 
Tietoa virtu.fi:stä