Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut

Navigation

Omat työkalutVARVEKA – Varhaisvuosien erityiskasvatuksen kehittämishanke 1.8.2005–-31.3.2007.

Hankkeen tarkoituksena on parantaa lapsiperheiden palvelujen laatua, saatavuutta sekä moniammatillista ja monitasoista toimintaa syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Hankkeen avulla pyritään edistämään palvelujen yhdenvertaista toteutumista Lapin läänin alueella ja tuetaan palvelujen sisällöllistä kehittämistä. Eri toimintatavoin lisätään henkilöstön ammatillista tietoisuutta, vanhempien osallisuutta ja moniammatillista työtä palveluverkostossa.

Hankkeen tavoitteet:

  • Paikallisesti sekä seudullisesti toimivan erityisvarhaiskasvatuksen palvelujärjestelmän kehittäminen
  • Varhaiskasvatuksen kehittämisyksikön perustaminen Lapin lääniin
  • Tornioon perustetaan matalan kynnyksen perhekeskus ja perhepalvelujen toimintamalliksi otetaan vastavuoroinen kasvatuskumppanuus.
  • Varhaiskasvatuksen arkikäytänteiden kehittäminen tutkimustiedon pohjalta
  • Tietoteknologian kehittäminen ja käyttöönottaminen nopean ja tehokkaan, seudullisen tiedonvälityksen ja kommunikoinnin välineeksi

Hankkeen aikana tehdään lapsen tutkimus- ja kuntoutuspolku näkyväksi mallintamista apuna käyttäen. Koulutuksen ja tietoteknologian avulla ylläpidetään ja kehitetään ammatillisia verkostoja ja niiden toimintaa yli kunta- ja seutukuntarajojen sekä kehitetään konsultaatiomalleja arkityön tukemiseksi. Hankkeen aikana pilotoidaan matalan kynnyksen perhepalvelukeskuksen toimintamallia sekä välitetään hyväksi koettuja kokemuksia kuntien ja seutukuntien välillä.

 
Tietoa virtu.fi:stä