Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut

Navigation

Omat työkalutPääsivu Hankkeet Päättyneet hankkeet Vanhempien osallisuuden vahvistaminen -hanke 2005 - 2006

Vanhempien osallisuuden vahvistaminen -hanke 2005 - 2006

Vanhemmat osallisina - Käsitteistöä ja menetelmän kehittelyä

 

Tavoite: Hankkeen tarkoituksena on vanhempien osallisuuden lisääminen varhaiskasvatuksessa. Tavoitteena on tuottaa, kokeilla ja arvioida vanhempia osallistavia käytänteitä varhaiskasvatuksessa sekä kokeilla ja kehittää dialogisen vertaisprosessin menetelmää.

Kohde: 7 päivähoitoyksikköä Oulusta, Ruukista ja Taivalkoskelta                 

Toteuttajat: Kunnat, Posken Oulun toimintayksikkö, Stakes

Vastuuhenkilö: Kehittämispäällikkö Anna-Maija Puroila

Yhteyshenkilö: Projektisuunnittelijat Seija Järvi ja Pirjo Rautio

Aikataulu: 6/2005-2006

Rahoitus:  Kyseessä on Stakesin Poskelta ostama asiantuntijapalvelu liittyen Stakesin laajempaan vanhempien osallisuutta käsittelevään hankkeeseen.

Arvio: Vertaisprosessi –menetelmän kokeilu –vaihe toteutettiin pilottiyksiköissä syksyn 2005 aikana. Keväällä 2006 järjestetään yhteistyössä Stakesin kanssa valtakunnallinen vanhempien osallisuutta käsittelevä seminaari.  Parhaillaan käydään neuvotteluja hankkeen jatkumisesta vuoden 2006 aikana myös muilla tasoilla.

 
Tietoa virtu.fi:stä