Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut

Navigation

Omat työkalutPääsivu Hankkeet Päättyneet hankkeet Teknologiahanke

Sosiaalitoimen asiakastietojärjestelmät -kehittämishanke Lapin läänissä

Sosiaalitoimen asiakastietojärjestelmät -kehittämishanke Lapin läänissä

Hankkeen toiminta-aika: 1.10.2006 – 31.10.2007


Hankkeessa kehitettiin Lapin läänin kuntien sosiaalitoimen sähköisiä palveluita ja koordinoitiin niiden käyttöönottoa. Hankkeen tuloksista merkittävin oli perhe- ja sosiaalipalveluiden verkkoneuvontapalvelun avaaminen kuntalaisille Rovaniemen ja Tornion kaupungeissa. Verkkoneuvonta on alun perin Posken ja Kemijärven kaupungin yhteistyönä kehittämä ja pilotoima palvelu, jossa kuntalaiset voivat kysyä neuvoja sosiaalisiin palveluihin ja ongelmiin liittyvissä kysymyksissä.

Hankkeessa mukana olleiden kuntien asukkailleen tarjoama verkkoneuvonta vakiintui hankkeen aikana pysyväksi palveluksi, jonka käyttö kuntalaisten keskuudessa on jatkuvasti lisääntynyt. Verkkoneuvonnan kehittäminen on osa Posken pysyvää toimintaa ja kehittäminen jatkuu edelleen hankkeen päättymisen jälkeen. Posken eräänä kehittämistavoitteena on, että jo vuoden 2008 aikana kuntalaisten olisi mahdollista laittaa verkkoneuvonnan kautta vireille eräitä sosiaalipalveluihin liittyviä hakemuksia.

Hankkeella edistettiin sosiaalialan työntekijöiden tietoteknologista osaamista ja tuettiin sähköisen asioinnin edellyttämää muutosta nykyisessä asiointi- ja hallintokulttuurissa sosiaalialalla. Sosiaalityöntekijöille ja muille sosiaalialan työntekijöille annettiin koulutusta mm. henkilötietojen käsittelyyn ja sosiaalihuollon tietosuojaan liittyen. Asiakkaita eli kuntalaisia hanke informoi uusista palveluista eri tiedotusvälineissä ja lisäksi hanke tuotti verkkoneuvontaa esittelevää materiaalia kuntalaisille.

Lisäksi hankkeessa tuotettiin eri osapuolia (työntekijät, esimiehet, poliittiset päättäjät) hyödyttävää tutkimustietoa sosiaalihuollon sähköiseen asiointiin ja neuvontaan liittyen.  Verkkoneuvonnasta saatuja kokemukisa esiteltiin hankkeen aikana eri foorumeilla ja asiantuntijatapaamisissa. Tarkemmat tutkimustulokset julkaistaan kirjana Posken julkaisusarjassa vuoden 2008 aikana.

Hankkeen loppuraportti pdf-muodossa löytyy tästä.

 

Yhteystiedot:
Yrjö Nikunlassi, projektityöntekijä
etunimi.sukunimi@poskelappi.fi
gsm 040 724 8395

 
Tietoa virtu.fi:stä