Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut

Navigation

Omat työkalutPääsivu Hankkeet Päättyneet hankkeet Rovaseudun lastensuojelu -hanke

Rovaseudun lastensuojelun kehittämiskeskus-hanke 2003-2005

Hanke on päättynyt 31.12. 2005.

Hankkeen tavoitteena on laadukas seudullinen lastensuojelun palvelukokonaisuus:

  • seudullisen lastensuojelupalveluja tuottavan organisaation muodostaminen
  • lastensuojelun arviontijärjestelmän luominen ja käyttöönotto
  • lastensuojelun työmenetelmien kehittäminen
Tarkoitus olisi, että kokonaisuus vastaisi lastensuojelun kehittämiskeskusideaa, jossa yhdistyvät käytännön asiakastyö, jatkuva arviointi ja kehittäminen sekä näihin liittyvä tutkimustoiminta.

Perustana kehittämistyölle toimii selvitys Rovaseudun lastensuojelun nykytilasta, josta hankkeen alkuvaiheessa toteutetaan pääosin toimintaympäristöä ja lastensuojelua koskeviin tilastotietoihin pohjautuva arviointi. Tätä täydennetään hankkeen kuluessa työntekijäkyselyin, -haastatteluin ja asiakashaastatteluin saatavalla sekä ryhmätyöskentelystä esiin nousevalla tiedolla. Hankkeessa keskeisenä työmuotona on toteutuneiden asiakasprosessien analysointi ja arviointi yhdessä asiakkaan ja prosessiin osallistuneiden työntekijöiden kanssa. Mukana on myös lastensuojelupalveluja tuottavien järjestöjen työntekijöitä. Ryhmätyöskentelyn tueksi järjestetään eri aihealueista teemaseminaareja, joihin luennoitsijoiksi kutsutaan alan asiantuntijoita.

Näillä eri menetelmillä saadaan tietoa lastensuojelun palvelujärjestelmän ja työkäytäntöjen pulmakohdista, mutta myös toimivista käytännöistä. Tältä pohjalta edelleen ryhmissä kehitetään ja mallinnetaan työkäytäntöjä ja -menetelmiä sekä työn organisointia niin, että käytettävissä olevilla resursseilla lastensuojelun asiakas saa mahdollisimman suuren hyödyn.

Rovaseudun lastensuojelun kehittämiskeskus – hanke on Rovaniemen kaupungin ja Rovaniemen maalaiskunnan yhteinen hanke, jonka käytännön toteutuksesta vastaa toimeksiantona Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen Lapin toimintayksikkö.

Hankkeessa on yhteistyökumppanina Lapin yliopiston sosiaalityön laitos. Näin opetus ja tutkimus saadaan nivottua kehittämistyöhön. Hankkeessa kertyvää monipuolista haastattelu-, kysely-, keskustelumateriaalia hyödynnetään tutkimuksissa, joita lastensuojeluun liittyen tekevät hankkeen tutkija-sosiaalityöntekijän lisäksi yliopiston tutkija ja opiskelijat.

Tietoa virtu.fi:stä