Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut

Navigation

Omat työkalutPääsivu Hankkeet Päättyneet hankkeet Kylien hyvinvointipalvelut

Kylä- elämän keskus - kylien hyvinvointipalveluiden kehittäminen Itä-Lapissa ja saamelaisalueella 2003 - 2006

Hanke on päättynyt 30.9.2006

Yhteistyötä ja uusia vaihtoehtoja

Kylä - Elämän keskus -hankkeessa selvitettiin ja kokeiltiin paikallisiin tarpeisiin sekä resursseihin perustuvia uusia hyvinvointipalveluiden tuottamisen vaihtoehtoja Itä-Lapissa ja saamelaisalueella. Euroopan aluekehitysrahaston ja kohdealueen kuntien rahoittama hanke toimi tiiviissä yhteistyössä valtion ja kuntien viranomaisten sekä yritys- ja järjestösektorin kanssa. Yhteistyö sisälsi palveluinfrastruktuurin kehittämistä sekä uusien toimintaverkostojen, toimintamallien ja -käytäntöjen luomista.

Kylä - Elämän keskus -hanke oli osa samannimistä Kylä - Elämän keskus -hankekokonaisuutta, joka koostui kuudesta itsenäisestä osaprojektista. Osaprojekteja hallinnoivat Lapin Sosiaaliturvayhdistys ry, Suomen Punaisen Ristin Lapin piiri, Nuorten Ystävät ry, Sámisoster ry, Lapin yliopiston sosiaalityön laitos. Hankekokonaisuutta koordinoi Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen hallinnoima Kylä-Elämän keskus -hanke.

Teknologiaa

Uudenlaisilla ratkaisuilla ja teknologian hyödyntämisellä parannettiin palvelujen saatavuutta kohdealueella. Teknologiaan pohjautuvia palvelumalleja kehittämällä vähennettiin pitkistä välimatkoista aiheutuvia haittoja ja kustannuksia. Lapissa julkista palveluverkostoa on viime vuosina supistettu ja palveluita on keskitetty aluekeskuksiin. Teknologisilla ratkaisuilla voidaan kompensoida palvelu¬pisteiden määrän vähenemistä ja aukioloaikojen lyhentämistä haja-asutusalueilla eli niillä voidaan korjata nykyisessä palvelurakenteessa olevia puutteita.

Yhteistyötä teknologian hyödyntämiseksi

Kemijärven kaupungin sosiaalitoimi avasi yhteistyössä Kylä - Elämän keskus -hankkeen kanssa verkkoneuvontapalvelun, jolla parannetaan asiakkaan mahdollisuuksia saada tietoa sosiaalitoimeen liittyvissä kysymyksissä. Sähköistä neuvontaa ja palveluohjausta annetaan kunnan asukkaille lasten ja perheiden palveluihin, toimeentulotukeen sekä vanhus- ja vammaispalveluihin liittyvissä asioissa. Kuntalaiset voivat kysyä verkon kautta myös päivähoitoon liittyvistä asioista ja varata aikoja sosiaalityöntekijöille.

Vuoden 2005 lopulla avatussa verkkoneuvonnassa tarjotaan myös seutukunnallisia palveluita. Seutusopimusten mukaisesti Kemijärven, Pelkosenniemen, Sallan ja Savukosken asukkaiden käytössä ovat tällä hetkellä sosiaaliasiamiehen, talous- ja velkaneuvojan, kuluttajaneuvojan ja osin myös yleisen edunvalvojan neuvontapalvelut. Verkkoneuvonta on tervetullut lisä palvelutarjontaan Itä-Lapissa, jossa kunnat ovat pinta-alaltaan suuria ja välimatkat pitkiä.

Kuntien välinen yhteistyö sosiaalitoimessa on lisääntynyt Itä-Lapin alueella. Kylä – Elämän keskus -hankkeen kanssa toteutettu verkkoneuvonta ja siinä kertyvä kokemus muodostavat hyvän pohjan, kun kehitetään seutukunnallista yhteistyötä ja selvitetään mahdollisuuksia sähköisen asioinnin lisäämiseksi sosiaalitoimen alalla Itä-Lapissa.

 
Tietoa virtu.fi:stä