Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut

Navigation

Omat työkalutPääsivu Hankkeet Päättyneet hankkeet Kehittämisyksiköt Seniori- ja vanhustyön kehittämisyksikkö

Päättyneen Lapin seniori- ja vanhustyön kehittämisyksikkö hankkeen eteneminen

Lapin seniori- ja vanhustyön kehittämisyksikköhanke on loppunut keväällä 2009. Hankkeessa kehitettiin ikäihmisten palveluita 14 Lapin kunnassa. Päättyneen hankkeen kehittämismenetelmä tuki vanhustyön työntekijöiden ja ikäihmisten osallisuutta yhteistoiminnalliseen kehittämiseen. Tavoitteena oli kehittämisen vaikutusten ulottuminen arjen käytännön työhön. Hankkeen lopussa tehdyn kyselyn perusteella hankkeeseen osallistuneista vanhustyön työntekijöistä 69,2 % oli jokseenkin tai täysin samaa mieltä siitä, että kehittämistyön tulokset ovat siirtyneet käytäntöön. Keskeistä on ollut myös muodostaa kuntiin, seutukuntiin ja lääniin kehittämisrakenteita kehittämisen tueksi. Hankkeesta jäi pysyvinä rakenteina lääniin 14 kunnan kehittämistiimit, jotka tekivät suunnitelman kehittämisen jatkamisesta, johtajista koostuvat aluetiimit, kolme vertaistukiryhmää ja verkkokonsultaatio.

Hyvinä käytäntöinä syntyi mm. 5 mallinnusta. Mallinnukset löydät sivupalkista kohdasta työskentelymallit, valitse seniori- ja vanhustyö.
Verkkokonsultaatio löytyy myös yläpalkista. Tavoitteet ja niiden toteutuminen lyhyesti.

Lapin seniori ja vanhustyön kehittämisyksikön loppuraportti "Kohti toimijuutta - ikäihmisten ja vanhustyön työntekijöiden toimijuuden vahvistuminen"

Hankkeen ulkoinen arviointi on luettavissa tästä linkistä.

Lapin seniori- ja vanhustyön kehittämiseen tullaan hakemaan jatkohanketta. Hankesuunnitelmaa on valmistellut työryhmä, johon on kuulunut alueiden edustajia sekä saamelaisten ja Posken edustajia. Lapin kunnat ovat käsitelleet jatkohankkeeseen osallistumistaan lautakunnissa. Kunnista 19 on lähdössä mukaan kehittämisrakenteeseen ja niistä 14 kuntaa on sitoutunut asiakastyön kehittämiseen. Jatkohankkeeseen osallistuvat kunnat Lapissa.

 

Hankkeen tavoitteet ja toiminta 2007-2009

Tietoa virtu.fi:stä