Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut

Navigation

Omat työkalutPääsivu Hankkeet Päättyneet hankkeet Kehittämisyksiköt Saamelaisten palvelujen kehittämisyksikkö

Sámiid sosiálabálvalusaid ovddidanovttadat 2007-2009

Saamelaisten sosiaalipalvelujen kehittämisyksikkö 2007-2009

Sámiid/Sámegielat sosiálabálvalusaid ovddidanovttadat álggahii doaimmas 1.9.2007. Doaimma ruhtada sosiála- ja dearvvasvuođaministeria (75%). Ovddidanovttadaga hálddašanbáiki lea Anára gieldda oktavuođas.

Ovddidanovttadat doaibmá sámiid sosiála- ja dearvvasvuođabálvalusaid ovddidandárbbuid vuođul. Ovddidanovttadaga ulbmilin lea sámegielat ja sisdoalu dáfus sápmelaš sosiálabálvalusaid ovddideapmi sihke sosiálabálvalusaid ovddideapmi ja doalaheapmi kvalitehta dáfus nu, ahte bálvalusaid kvalitehta, dási ja oažžuma sáhttá dorvvastit sámiide sámekultuvrra vuođul ja sámegillii. Ulbmilin lea maid dorvvastit bistevaš ovddideami.

Sámiid sosiálasuorggi ovddidanovttadat lea sámeguovllus fierpmádaga ráhkadan guovlluguovdasaš ovddidanovttadat. Ovddidanovttadat lea sámeguovllu gielddaid ja Sámedikki sihke Davvi-Suoma sosiálasuorggi máhtolašvuođaguovddáža oktasaš doaibma.

Oktasašbargoguoibmin ovttadagas leat ee. Sámi oahpahusguovddáš, Roavvenjárgga ámmátallaskuvla, Lappi ja Oulu universitehtat ja searveovttasbargu dahkkojuvvo ee. SámiSoster ro:ain. Ovttasbargu dahkkojuvvo maiddái Lappi sosiálabarggu ovddidanovttadaga ja sámegielat ovddideaddji-sosiálabargi -prošeavtta bokte.

    
Saamelaisten/Saamenkielisten sosiaalipalvelujen kehittämisyksikkö aloitti toimintansa 1.9.2007. Toimintaa rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö (75%).  Hallinnollisesti kehittämisyksikkö on sijoittunut Inarin kunnan yhteyteen.

Kehittämisyksikkö toimii saamelaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämistarpeiden pohjalta. Kehittämisyksikön tavoitteena on saamenkielisten ja sisällöltään saamelaisten sosiaalipalvelujen kehittäminen sekä sosiaalipalvelujen laadullinen kehittäminen ja ylläpitäminen siten, että palvelujen laatu, taso ja saatavuus voidaan turvata saamelaisille saamenlaiskulttuurin pohjalta ja saamen kielellä. Tavoitteena on myös turvata pitkäjänteinen kehittäminen.

Saamelaisten sosiaalialan kehittämisyksikkö on saamelaisalueella verkostoitunut alueellinen kehittämisyksikkö.  Kehittämisyksikkö on saamelaisalueen kuntien ja Saamelaiskäräjien sekä Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen yhteistä toimintaa.  

Yhteistyö tahoina yksiköllä ovat mm. Saamelaisalueen koulutuskeskus, RAMK, Lapin ja Oulun yliopistot ja järjestöyhteistyötä tehdään mm. Samisoster ry:n kanssa. Yhteistyötä tehdään myös Lapin sosiaalityön kehittämisyksikön ja saamenkielinen kehittäjä-sosiaalityöntekijä hankkeen kautta.

Tietoa virtu.fi:stä