Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut

Navigation

Omat työkalutPääsivu Hankkeet Päättyneet hankkeet hyvvointitutk

Hyvinvointipoliittisten ohjelmien tutkimus

Valtionosuusjärjestelmän muutosten myötä valtio on väljentänyt ohjaustaan ja siirtänyt vastuuta palveluiden tuottamisesta kunnille. Normiohjausta vähentäessään valtio on siirtynyt informaatio-ohjaukseen. Kunnille se on merkinnyt paikallisen suunnittelu- ja päätöksentekojärjestelmän mukauttamista muuttuvaan toimintaympäristöön.

Suomen kunnat, seutukunnat ja maakunnat ovat tehneet viime vuosina lukuisia strategioita ja ohjelmia, joiden tarkoituksena on ollut parantaa paikallisia hyvinvointipolitiikan edellytyksiä. Mutta kuinka paljon ohjelmia tosiasiassa on tehty, millaisia ne ovat ja onko valtion asettamat tavoitteet saavutettu? Sosiaali- ja terveysministeriö on teettänyt valtakunnallisen esiselvityksen hyvinvointistrategisesta työstä Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksella ja se on nyt julkistettu.

Suomessa on pyritty valtakunnallisen ohjeistuksen avulla vahvistamaan ja tukemaan suurten haasteiden eteen joutunutta kunnallista, seudullista ja maakunnallista hyvinvointistrategista työtä. Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen selvityksessä ”Alueelliset hyvinvointistrategiat” on analysoitu kunnallisia hyvinvoinnin kokonaisohjelmia ja -strategioita, vanhusohjelmia, lapsi- ja nuoriso-ohjelmia, vammaisohjelmia ja mielenterveysohjelmia, sekä seudullisia ja maakunnallisia ohjelmia. Tutkimusaineisto on muodostunut kaikista Suomen kunnista Ahvenanmaata lukuun ottamatta vuosien 2001-2002 vaihteessa kerätystä asiakirja-aineistosta, joka kattaa kaikki olemassa olevat alueelliset strategia- ja ohjelmadokumentit.

Linkki alueelliset hyvinvointistrategiat- julkaisuun

  • yhteyshenkilö: Petri Kinnunen, Oulun toimintayksikkö
 
Tietoa virtu.fi:stä