Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut

Navigation

Omat työkalutPääsivu Hankkeet Päättyneet hankkeet Luoteis-Lapin vanhustyö

Luoteis-Lapin seudullinen ikäihmisten palvelurakenteen ja prosessien kehittämishanke 2005-2007

Hankkeen tavoitteena on

  • Vanhustyön koordinointi, kehittäminen ja vanhusmyönteisen asennoitumisen lisääminen Luoteis-Lapin alueella sekä ikäihmisten palveluammattien statuksen nostaminen. Ikäihmisten seudullinen hyvinvointistrategian laatiminen ja ikäihmisten palvelujen seutuyhteistyön koordinointi.
  • Luoteis-Lapin harvaanasuttujen kuntien vanhustenhuollon palvelurakenteen uudistaminen. Ikäihmisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen, järjestöjen, yhdistysten ja yritysten yhteisten palveluketjujen mallintaminen ja edelleen palvelujen kehittäminen alueen erityisolosuhteet huomioiden. Ikäihmisten voimavarojen kartoittaminen ja tarvittavan palvelun suunnittelu innovatiivisesti ja ennaltaehkäisevästi, kylissä asumista tukien.
  • Teknologiset sovellutusten kokeilu monitoimijaisen palvelun tiedonvälityksessä, työprosessien mallinnuksessa ja ikäihmisten turvallisuuden lisäämisessä
  • Seudullisen harvaanasutun maaseudun ikäihmisten hyvinvointipalvelujen kehittämisyksikön valmistelu.

Lapin harvaanasutulla alueella on meneillään voimakas yhteiskunnallinen muutos. Suurin osa alueen kunnista on tilanteessa, jossa väestö vähenee, ikärakenne vanhenee ja erityisesti yli 85-vuotiaiden ja dementoituneiden ikäihmisten määrä lisääntyy. Lapin kuntien taloudelliset resurssit ylläpitää tarvittavaa palvelutarjontaa näyttävät tulevaisuudessa vaikeutuvan (Laitinen & Pohjola 2001; Lapin hyvinvointistrategia 2010). Ikäihmisten osaamista vaativien palveluiden kehittäminen vaatii laajaa väestöpohjaa, joten kehittämistyön voisi olettaa onnistuvan kuntien yhdistetyillä voimavaroilla helpommin kuin yksittäisen kunnan omana työnä. Alueen kuntien verkostoitumisella, yhteistyöllä ja työnjaolla saadaan synergiaetua Lapin harvaanasutun maaseudun palvelujen ratkaisuvaihtoehtojen etsinnälle ja testaukselle.

Hankkeen toteuttajana toimivat Luoteis-Lapin kunnat: Enontekiö, Kittilä, Kolari, Muonio ja Pello ja Muonio-Enontekiön kansanterveystyön kuntayhtymä, hallinnoija kuntana toimii Enontekiön kunta.

Yhteistyössä Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/Lapin toimintayksikkö ja alueen järjestöt, yhdistykset ja yksityiset palvelujen tuottajat.

Hankkeessa on kaksi työntekijää, jotka ovat toiminnallisesti Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen ohjauksessa. Toimijakuntien vanhustyöstä vastaavat sitovat 20 % työajastaan kehittämistyöhön.

Tietoa virtu.fi:stä