Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut

Navigation

Omat työkalutPääsivu Hankkeet Monialaista ja -tieteistä osaamista sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille

Monialaista ja -tieteistä osaamista sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille

Lapin yliopiston, Lapin ammattikorkeakoulun sekä Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen (POSKE) yhteistyöhanke. Päätoteuttajana on Lapin yliopisto. Hankkeessa suunnitellaan ja pilotoidaan monialainen ja -tieteinen koulutuskokonaisuus sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille. Hankeaika 1.1.2020–31.12.2021.

Hankkeessa selvitetään sosiaali- ja terveydenhuollon tulevaisuuden osaamistarpeet sekä toteutetaan monialainen ja -tieteinen koulutuskokonaisuus sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille vuosina 2020–2021. Hankekokonaisuuden kohderyhmänä ovat eri organisaatioissa ja sektoreilla työskentelevät sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset sekä sosiaali- ja terveysalan perusopiskelijat yliopistossa ja ammattikorkeakoulussa.

Hanke tukee tulevan Tulevaisuuden Sote -keskuksen valmistelua ja toimeenpanoa tiivistämällä osaltaan korkeakoulutuksen ja työelämän toimijoiden yhteistyötä sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Hankkeeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on
 • Selvittää Lapissa toimivien sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten tulevaisuuden osaamistarpeita. Selvityksessä huomioidaan myös saamenkielisen ammattihenkilöstön ja osaamisen saatavuuden turvaaminen.
 • Suunnitella ja rakentaa korkeakoulujen, osaamiskeskuksen ja työelämän yhteistyönä sote-alan ammattilaistenosaamistarpeita vastaava 20 opintopisteen laajuinen monitieteinen ja -alainen koulutuskokonaisuus.
 • Pilotoida ja arvioida suunniteltu koulutuskokonaisuus.
 • Vahvistaa Lapissa toimivien korkeakoulujen ja Lapin sosiaalialan osaamiskeskuksen yhteistyötä ja varmistaa koulutusten työelämävastaavuus jatkossa myös peruskoulutuksessa.
 • Luoda parempia edellytyksiä sote-alan ammattilaisten yhteisen arvopohjan, ihmiskäsityksen ja moniasiantuntijuudenrakentumiselle ja toteuttamiselle palveluissa.
 • Tukea Lapissa toimivien sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten monialaista ja -tieteistä osaamista yhteisellä koulutuskokonaisuudella.

Toimenpiteet

  Toimenpide 1: Selvitämme sosiaalialan osaamistarpeet

  • Toteutetaan selvitys Lapissa toimivien sosiaalialan osaajista (osaamisrekisteri) sekä selvitetään samalla sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten tulevaisuuden osaamistarpeet. Selvityksessä huomioidaan myös saamenkielisen ammattihenkilöstön ja osaamisen saatavuuden turvaaminen ja kartoitetaan saamepalveluiden osaajat sosiaali- ja terveydenhuollossa.
   Aikataulu: 1.1.2020–30.6.2020

  Toimenpide 2: Rakennamme osaamistarpeisiin monialaista koulutusta

  • Suunnitellaan ja rakennetaan korkeakoulujen, osaamiskeskuksen ja työelämän yhteistyönä sote-alan ammattilaisten osaamistarpeita vastaava 20 opintopisteen laajuinen koulutuskokonaisuus. Kokonaisuus muodostuu monialaisista ja -tieteisistä 5 op moduuleista: Palvelujärjestelmä, tiedolla johtaminen, menetelmät, saamelaisuus. Opintokokonaisuuden sisällöt suunnitellaan hankkeen aikana ja ne perustetaan osaamistarveselvitykseen.
   Aikataulu: 1.7.2020–31.3.2021

  Toimenpide 3: Pilotoimme ja arvioimme koulutuksen

  • Pilotoimme ja arvioimme järjestämämme koulutuskokonaisuuden. Koulutuskokonaisuuden opintomoduleita kehitetään saadun arviointitiedon perusteella. Aikataulu: 1.1.2021–31.12.2021
Lisätietoja:

Marjo Outila
Projektipäällikkö (50%)
Lapin yliopisto
etunimi.sukunimi@ulapland.fi
p. 040 484 4176
Outi Hyry-Honka
Projektipäällikkö (50%)
Lapin ammattikorkeakoulu
etunimi.sukunimi@lapinamk.fi
p. 040 547 5233
Lydia Heikkilä
Suunnittelija (50%)
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus
etunimi.sukunimi@samediggi.fi
p. 040 592 5531
Maija Hiltula
Kehittäjä-sosiaalityöntekijä
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus
etunimi.sukunimi@poskelappi.fi
p. 040 668 6354
Sanna Hautala
Vastuuhenkilö
Lapin yliopisto
etunimi.sukunimi@ulapland.fi
p. 040 484 4187

Monialaista ja -tieteistä osaamista sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille -hanke Lapin yliopiston (hankkeen hallinnoija) sivuilla

monisote_logot.jpg
Tietoa virtu.fi:stä