Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut

Navigation

Omat työkalutKuusamo

Kuusamo on Lasten Kaste -hankkeessa oma kehittämiskokonaisuutensa.

Kuusamon kehittämiskohteet/pilotit

Perhetyö osana lastensuojelun prosessia

  Menetelmäkansiot: Itsenäistymiskansio sekä Menetelmiä lapsiperheiden arjen tukemiseen

  Hankkeen aikana kootaan menetelmäkansiota lastensuojelun perhetyön avuksi. Kansioihin kootaan jäsennetysti jo käytössä olevia menetelmiä ja haetaan uusia menetelmiä aktiivisesti työn tueksi. Lisäksi muokataan olemassa olevia menetelmiä ja kehitetään tarvittaessa omia.

Lastensuojelun ennaltaehkäisevien prosessien kehittäminen

  Aloitetaan syksyllä 2015 ryhmätoiminta alakouluikäisten (4.–6. luokka) kanssa. Ennaltaehkäisevää ryhmätoimintaa, jossa on tavoitteena ennalta määritetyn ryhmän sosiaalisten taitojen vahvistaminen.

  Ryhmän koko noin 7–8 lasta
  Kuraattorit ja hanketyöntekijä

  Ryhmän tapaamiset, aikataulu, tapaamisten sisältö sekä infomateriaali vanhemmille suunnitellaan kesäkuussa ja ryhmän toiminta käynnistyy syyskuun puolessa välissä.

Lastensuojelun korjaavien prosessien kehittäminen

  Syksyllä 2015 alkaa sukulaissijaisvanhemmille suunnattu valmennus. Yhteistyössä aikuissosiaalityön ja Syli-hankkeen kanssa kehitetään sijoitettujen lasten vanhempien palveluita. Aikuissosiaalityön kehittäjäasiakas mallia hyödynnetään lastensuojelussa ja työskentely aloitetaan yhteisen asiakkaan kanssa toukokuun aikana. Osana korjaavien prosessien kehittämistä hyödynnetään jälkihuollossa olevien nuorten kokemuksia sijoituksesta ja lastensuojelun palveluista.

Osana edellä mainittuja kehittämistehtäviä asiakaskehittäjätoiminta nivotaan kiinteäksi osaksi kehittämistyötä

  Kehittämistiimissä ideoitiin kehittäjäasiakkuuksien aloittamista seuraavasti: kolme jälkihuolto nuorta sekä kaksi sijoitetun lapsen vanhempaa. Aloitetaan kehittäjäasiakkaiden kanssa työskentely yksilötasolla ja ryhmämuotoista kehittämistä kokeillaan myöhemmässä vaiheessa, kun kokemusta on saatu lisää.

  Laaditaan lastensuojelulle palautelomake. Päätettiin koota olemassa olevia lomakkeita seuraavaan tiimiin ja laaditaan Kuusamoon lomake niiden pohjalta. Lomakkeella tulisi kysyä seuraavia asioita: kohtaaminen, kuuleminen, osallisuus sekä asioiden puheeksi ottaminen. Lomakkeen tulee olla täytettävissä suhteellisen nopeasti ja lomakkeen kielen tulee olla asiakkaan helposti ymmärrettävissä. Lomake testataan noin kymmenellä asiakkaalla ennen käyttöön ottoa, jotta siitä saadaan ymmärrettävä ja käyttökelpoinen.

Tietoa virtu.fi:stä