Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut

Navigation

Omat työkalutPääsivu Hankkeet Lasten Kaste Jälkihuoltoa kehitetty Keminmaassa

Jälkihuoltoa kehitetty Keminmaassa

Pohjois-Suomen Lasten Kaste -hankkeen myötävaikutuksella syntyi Keminmaan sosiaalitoimessa ajatus kehittää kunnan tarjoamaa jälkihuoltoa. Tarkoituksena on vahvistaa asiakkaan äänen kuulumista sekä vahvistaa asiakkaan osallisuutta jälkihuollon prosessissa. Asiakkaan ääni tulee kuuluville kehittäjäasiakkaan näkökulmasta eli asiakas otetaan mukaan jo suunnitteluvaiheessa.

Oman mallin luomisella vahvistamme myös työntekijöiden osaamista nuorten ja perheiden sekä läheisten kanssa työskentelyssä. Haluamme tällä tavalla kehittää perheille ja nuorille suunnattua palvelukokonaisuutta ottamalla käyttöön palvelumallin, joka tukee nuorta paremmin tämän itsenäistyessä ja toimii työvälineenä nuoren kanssa toimittaessa. Samalla kehitämme yhteistyömallia perhetyöntekijän ja sosiaalityöntekijän työssä.

Aloitimme suunnittelun yhdessä lastensuojelun työtiimissä, kävimme keskustelua aiheesta yhdessä Lasten Kaste -hankekoordinaattori Seija Saalismaan kanssa ja olemme työtiimissä pohtineet aihetta säännöllisesti kokoontuen. Eriytimme omat tehtävät, mihin kukin perehtyy, mitä tekee ja tutustuimme olemassa olevaan materiaaliin sekä kokosimme siltä pohjalta omaa mallia. Tarkoitus on ollut ottaa mukaan kehittäjäasiakkaan näkökulmaa ja saada hänen ajatuksensa ja mielipiteensä asiassa kuuluville.

Keskeiset asiat:
  • Työskentely nuoren tuen tarpeiden mukaisesti.
  • Turva nuoren suunnitelmallisessa siirtymisessä itsenäiseen elämään.
  • Jälkihuollon tavoitteena on tukea nuorta selviytymään arkipäivässä siten, ettei hänen tarvitsisi turvautua erityispalveluihin.
  • Työmuotoina käytetään itsenäistämisohjelmaa (jälkihuollon henkilökohtainen tilannearvio), ammatillista tukihenkilötoimintaa (oma työntekijä) ja erilaisia tuetun asumisen muotoja.
  • Palveluista kertova oma opas itsenäistyvälle nuorelle.
  • Tavoitteellisuus ja suunnitelmallisuus keskiössä.
  • Jälkihuolto prosessina: suunnitteluvaihe, jälkihuollon toteuttaminen sekä jälkihuollon päättäminen.

Jälkihuollon palvelut Keminmaassa

Tietoa virtu.fi:stä