Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut

Navigation

Omat työkalutPääsivu Hankkeet Perhekeskustoimintamalli Lappiin Systeeminen lastensuojelu

Systeemisen lastensuojelun toimintamalli

Ajankohtaista »

Vuonna 2008 Itä-Lontoossa aloitettu lastensuojelutyön kehittämistyö, ns. Hackneyn-malli, on myönteisten vaikutustensa vuoksi levinnyt muun muassa Kanadaan, Australiaan ja nyt myös Suomeen. Englannissa tämän ”systeemisen toimintayksikkömallin” hyödyiksi on todettu muun muassa, että suunnitellusti päättyneiden asiakassuhteiden määrä on kaksinkertaistunut ja kodin ulkopuoliset sijoitukset ovat vähentyneet, jolloin sijoituksista säästyneitä varoja on pystytty suuntaamaan varhaisempaan tukeen. Työntekijät ovat saaneet aikaa perheiden kanssa työskentelyyn kolminkertaisesti aikaisempaan verrattuna ja sosiaalityöntekijöiden pysyvyys ja viihtyvyys työssä on parantunut.

Systeemiseen viitekehykseen perustuva toimintamalli haastaa koko palveluorganisaation tarkastelemaan toimintatapojaan. Palvelumallin osana kehitetään lastensuojelun tiimimalli, jossa asiakasperheet ovat koko tiimin asiakkaita, mikä tarkoittaa, että aina joku henkilökunnasta on tavattavissa ja tuntee perheen tilanteen. Tiimin osaamista vahvistetaan perheterapeuttisen/ suhdeperustaisen/ systeemisen ajattelun suuntaan. Henkilöstö koulutetaan ja sille tarjotaan tukea uudenlaiseen työtapaan- ja orientaatioon perehdyttämiseksi.

THL:n koordinoimana on vuonna 2016 toteutettu monitoimijaisena ja kansallisena asiantuntijatyönä erityis- ja vaativan tason palvelujen kehittämisen työpajaprosessi (katso työpajaraportti ») ja sen osana Hackneyn malliin perustuvan, suomalaisen systeemisen lastensuojelun toimintamalli (katso mallinnusraportti »), jota maakunnallisissa Lape -hankkeissa pilotoidaan ja kehitetään edelleen. Osana systeemisen lastensuojelun toimintamallin maakunnallista ja kansallista kehittämistä toteutetaan pilottien itsearviointi ja kattava tutkimusarviointi (THL) ja osallistutaan kansallisesti koordinoituun oppimisverkostotoimintaan.

Tavoitteet, tulokset ja toimenpiteet systeemisen lastensuojelun toimintamallin osalta:

1. Hallinnollis-organisatoristen rakenteiden luominen

  • Mallin edellyttämien työntekijä-, johtamis-, tukirakenteista sopiminen ja päättäminen
2. Henkilöstön tarvitseman osaamisen vahvistaminen
  • Tarvittavan perheterapeuttiseen/systeemiseen työskentelyorientaatioon perehdyttävän koulutuksen järjestäminen ja uudenlaisen työtavan käyttöönoton tukeminen
3. Arviointitutkimuksellisten elementtien kytkeminen
  • Tiedonkeruun suunnitteleminen yhteistyössä THL:n kanssa
  • Maakunnan oppimisverkostotoiminnan organisoituminen
  • Maakuntien välisten pilottien verkostoituminen
  • Osallistuminen kansallisesti koordinoituun oppimisverkostotoimintaan
Tietoa virtu.fi:stä