Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut

Navigation

Omat työkalutOpinnäytepankki

Lapsen hyvä arki-hankkeessa tavoitteena on lasten ja perheiden hyvinvoinnin edistäminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen. Lasten ja perheiden palveluja kehitetään moniammatillsesta näkökulmasta painopisteen ollessa peruspalveluissa sekä varhaisen tuen ja ehkäisevän työn alueella. Sisällöllisesti kehittäminen kohdistuu lasten ja perheiden palvelujen kokonaisuuteen (kuntien, järjestöjen ja seurakunnan palvelut) kullakin alueella käsittäen mm. varhaiskasvatuspalvelut, neuvolatyön, ehkäisevän lastensuojelun ja perhetyön.

Lapsen hyvä arki-hankkeessa kehitetään tutkimuksen, koulutuksen ja käytännön työn välistä yhteyttä. Hanke tarjoaa moniammatillisen oppimis- ja tutkimusympäristön sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan perus- ja jatkotutkintojen opiskelijoille.

Opinnäytepankkiin kootaan kehittämisalueiden tiedontuotantoa palvelevia tutkimusaihioita. Sitä voidaan käyttää myös hyvätasoisten opinnäytetöiden julkaisukanavana.

Lisäinformaatiota opinnäyteyhteistyön käynnistämisestä ja kiinnostavista aiheista saat hankkeen projektipäälliköltä (Aira Vähärautio) tai kehittämiskoordinaattoreilta (Kirsi Anttila ja Anu Määttä).


Tutkimus- ja opinnäyteaihiot (ks. linkki)

Käynnistyneet opinnäytetyöt

Kallion kehittämisalue:

 • Asiakkaan osallisuuden vahvistaminen ehkäisevässä perhetyössä - työntekijöiden näkökulma.Laadullinen tutkimusorientoitunut opinnäytetyö. (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, sosiaali- ja terveysalan yksikkö, sosiaalialan koulutusohjelma, amk:n perustutkinto)  (kevät 2010-syksy 2010)
 • Lapsen näkökulma ja osallisuus päiväkodin lapsikohtaisessa vasutyöskentelyssä (Vilkunan päiväkoti, Nivala). Laadullinen tapaustutkimus. (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, Ylivieskan yksikkö, sosiaalialan koulutusohjelma, amk:n perustutkinto)  (kevät 2010 - kevät 2011)
 • Kasvatuskumppanuuden kehittyminen Knuutinpuhdon päiväkodissa (Nivala) vanhempien näkökulmasta 2000-luvun aikana. Laadullinen tapaustutkimus. (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, Ylivieskan yksikkö, sosiaalialan koulutusohjelma, amk:n perustutkinto)  (kevät 2010 - kevät 2011)
 • Uuden perhevalmennusmallin pilottiprojekti Nivalan neuvolassa. (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, sosiaali- ja terveysalan yksikkö, sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma, ylempi amk-tutkinto) (syksy 2010 - kevät 2011)
 • Vertaisryhmätoiminnan mallinnus ensimmäistä lastaan odottavien isien vertaisryhmässä yhteistyössä MLL:n kanssa. Mallinnusprosessi on osa laajempaa uuden perhevalmennusmallin pilottihanketta. (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, Ylivieskan yksikkö, sosiaalialan koulutusohjelma, amk:n perustutkinto) (syksy 2010 - syksy 2011)
 • Palveluopas Kallion peruspalvelukuntayhtymän lapsi- ja perhepalveluista. (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, Ylivieskan yksikkö, sosiaalialan koulutusohjelma, amk:n perustutkinto). (kevät 2011-kevät 2012)
 • Päiväkodin moniammatilliset yhteistyöverkostot lapsiperhepalvleuiden kokonaisuudessa. (Savoinian ammattikorkeakoulu, sosiaalialan koulutusohjelma, amk:n perustutkinto) (kevät 2011-kevät 2012)
 • Perhepalveluohjaaja neuvolan ja perhetyön täydentäjänä Kallion ppky:ssä - kartoitetaan perhepalveluohjaajan tarvetta ja työmuotoja( Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, Ylivieskan yksikkö, sosiaalialan koulutusohjelma, amk:n perustutkinto) (kevät 2011-kevät 2012)
 • Vanhemmuuden vauvavuosi - selvitys vanhemmuuden vahvuuksista vauvan ensimmäisenä elinvuotena ( Rovaniemen AMK, terveydenhoitajan koulutusohjelma, amk:n perustutkinto) (kevät 2011-kevät 2012)
 • Iloa vanhemmuuteen -oppaan käyttöönotto Kallion päivähoidossa ( Keski-Pohjanmaan AMK, Ylivieskan yksikkö, sosiaalialan koulutusohjelma, amk:n perustutkinto) (kevät 2011-kevät 2012)


Selänteen kehittämisalue:
 • Lapsen osallisuuden vahvistaminen päiväkodissa (Pyhäjärvi). Toiminnallinen kehittämisprosessi. (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, sosiaali- ja terveysalan yksikkö, sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma, ylempi amk-tutkinto) (kevät 2010-kevät 2011)
 • Toimijoiden kokemuksia varhaisen tuen perheleiritoiminnasta ja sen mallinnuksesta osaksi varhaisen tuen moniammatillista ja monitoimijaista toimintamallia. Yhteistyössä ovat mukana lastensuojelun perhetyö, neuvola, päivähoito, seurakunta, MLL ja Martta-järjestö. (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, sosiaali- ja terveysalan yksikkö, sosiaalialan koulutusohjelma, amk:n perustutkinto) (syksy 2010-syksy 2011)
 • Palveluopas Selänteen peruspalvelukuntayhtymän lapsi ja perhepalveluista. ( Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, Ylivieskan yksikkö, sosiaalialan koulutusohjelma, amk:n perustutkinto) (kevät 2011-syksy 2011)

  Isäryhmä 3-6 vuotiaiden lasten isille. Toiminnallinen kehittämisprosessi.(Savonian ammattikorkeakoulu, sosiaalialan koulutusohjelma, amk:n perustutkinto) (kevät 2011-syksy 2011)
Koillismaan kehittämisalue:

 • Kasvatuskumppanuuskoulutuksen merkitys päiväkotityössä (Kuusamo). Kyselytutkimus. (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, sosiaali- ja terveysalan yksikkö, sosiaalialan koulutusohjelma, amk:n perustutkinto) (kevät 2010-syksy 2010)
 • Vanhempien kokemuksia kasvatuskumppanuudesta Kuusamon päivähoidossa. Laadullinen tapaustutkimus. (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, sosiaali- ja terveysalan yksikkö, sosiaalialan koulutusohjelma, amk:n perustutkinto) (kevät 2010-kevät 2011)
 • Asiakkaan osallisuuden vahvistaminen Posion päivähoitopalveluissa. (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, sosiaali- ja terveysalan yksikkö, sosiaalialan koulutusohjelma, amk:n perustutkinto) (kevät 2010-kevät 2011)
 • Moniammatillinen perhetyö Taivalkoskella. Laadullinen tapaustutkimus. (Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu, sosiaali- ja terveysalan yksikkö, sosiaalialan koulutusohjelma, amk:n perustutkinto) (kevät 2011-syksy 2011)
 • Varhaiskasvatuksen laatu, lapsen näkökulmat ja leikki (Rukan päiväkoti/Kuusamo) (Oamk:n sosiaalialan koulutusohjelma, amk:n perustutkinto) (syksy 2011-kevät 2012)
 • Vanhempien kokemuksia 4v tarkastukseen liittyen (Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu, sosiaalialan koulutusohjelma, amk:n perustutkinto) (syksy 2011-kevät 2012)
 • Lastensuojelun ja varhaiskasvatuksen yhteistyön kartoitus Kuusamo-Posio-Taivalkoski-alueella. (Oulun yliopisto, Varhaiskasvatuksen kandin tutkinto) (syksy 2011-kevät 2012)


Kaikki alueet:

 • Lapsikohtainen varhaiskasvatussuunnitelma ja lastensuojelun avohuollon tukitoimet varhaiskasvatuksessa. Laadullinen tapaustutkimus. (Lapin yliopisto, sosiaalityön pro gradu) (syksy 2010-kevät 2011)

Opinnäytepankki on suljettu tällä hetkellä, hankkeen ensimmäisen vaiheen päätöksen vuoksi, eikä uusia opinnäytetöitä pystytä aloittamaan. Opinnäytepankki avataan jälleen jatkohankkeen käynnistyttyä vuoden 2012 alussa. Kiitokset yhteistyöstä oppilaitoksille ja opiskelijoille! Jatketaan hyvin sujunutta yhteistyötä jälleen jatkohankkeen käynnistyttyä

Tietoa virtu.fi:stä