Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut

Navigation

Omat työkalutPääsivu Hankkeet Ikäihminen toimijana Toimintaa kunnissa ja kuntayhtymissä Kehittämistehtäviä kunnissa

Kehittämistehtäviä kunnissa

Kuntien ja kuntayhtyminen alustavat kehittämissuunnitelmat ja tehtävät, jotka tarkentuvat pilotointisuunnitelmissa


Lapin kuntien tehtävät:

Ikääntyvän kuntalaisen omatoimisuuden ja arjessa selviytymisen tukeminen

 • Vanhusneuvoston asettaminen, roolin sekä toimintaedellytysten vahvistaminen (11§): Länsi-Pohjan kunnat: Kemi, Keminmaa, Tervola, Tornio, ja Ylitornio. Posio, Kolari, Muonio, Enontekiö, Sodankylä
 • Vertaistukiryhmätoiminnan kehittäminen: Kemijärvi
 • Kehittäjäasiakkaat ja heidän roolinsa vahvistaminen: Ranua
 • Päiväpalvelutoiminnan kehittäminen: Inari
 • Asiakaskyselyt, palautteiden kerääminen, palvelujen riittävyyden ja laadun arviointi (6§). Länsi-Pohjan kunnat Kemi, Keminmaa, Tervola, Tornio, ja Ylitornio. Kolari, Sodankylä
 • Eri toimialojen yhteistyön kehittäminen, yhteistyö kolmannen sektorin kanssa (4§): Länsi-Pohjan kunnat, Posio, Kemijärvi
 • Ikäihmisten kansalaisraati: Posio

Kiireen kesytys toiminnan ohjauksella, palveluohjauksella ja työhyvinvoinnin lisäämisellä kotiin annettavissa palveluissa

 • Palvelutarpeen kartoitus ja -arviointi (15§), hoito- ja palvelusuunnitelmien kehittäminen (16§): Enontekiö, Sodankylä(RAI) :
 • Alueellisten palvelujen ja palveluohjauksen yhtenäistäminen: Länis-Pohjan kunnat
 • Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöön ottaminen. Kotihoitotyön optimointi, laadun ja tuottavuuden parantaminen, välittömän työosuuden nostaminen asiakaslähtöisyys huomioiden. Rovaniemi
 • Teknologiset mahdollisuudet hoitotyössä (mobiililaite, turvapuhelinpalvelu, RAI): Inari
 • Työhyvinvoinnin edistäminen, ergonominen työajan käyttö: Ranua

Strateginen johtaminen ja alueellinen suunnittelu

 • Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi (5§): Kittilä, Sodankylä, Posio, Kolari, Muonio, Inari ja Ranua
 • Omavalvontasuunnitelma (23§), alueellinen kehittämistehtävä: Posio
 • Palveluiden suunnittelu pitkällä tähtäimellä: Kittilä
 • Vanhustyön rakenteellinen uudistaminen: Pello


Kuusamon tavoite ja tehtävät:

Ikääntyvän kuntalaisen omatoimisuuden ja arjessa selvitymisen tukeminen

 • Toimintamalli etsivälle vanhustyölle -> tavoite on löytää keinoja, joilla tavoitetaan kaikki yli 75 –v.
 • Toimintamalli monialaiselle vanhustyölle -> tavoite on löytää yhteisiä käytäntöjä sille, miten esim. liikuntatoimi, kulttuuritoimi, järjestöt ym. tukevat ikäihmisten selviytymistä arjessa
 • Valmennetaan työttömistä henkilöistä kuntoavustajia ikäihmisten kumppaneiksi -> tavoitteena on rakentaa valmennusohjelma ja koordinointi toimintaa tukemaan


Kainuun tavoite ja tehtävät:

Kiireen kesytys toiminnan ohjauksella ja työhyvinvoinin lisäämisellä kotiin annettavissa palveluissa

 • Optimoidaan kotihoidon toimintajärjestelmää, palvelun tuottamista ja sen logistiikkaa. Selvitetään kotihoidon toimintataparajoitteet, ydinongelmat ja välittömän ja välillisen työn osuudet -> päämääränä on turvata kotihoidon toiminta nykyisillä resursseilla myös tulevaisuudessa avaamalla kotihoidon prosesseja ja tehostamalla palvelujen tuottavuutta (14§)


Oulunkaaren tavoitteet ja tehtävät:

Ikääntyvän kuntalaisen omatoimisuuden ja arjessa selviytyimisen tukeminen

 • Päivätoiminnan kehittäminen
 • Ohjaus- ja neuvontapalveluiden kehittäminen (teknologia)

Kiireen keskytys toiminnan ohjauksella, palveluohjauksella ja työhyvinvoinnin lisäämisellä kotiin annettavissa palveluissa

 • Palveluohjauksen kehittäminen / toimintamalli ja sen jalkautus
 • Hoito – ja palvelusuunnitelmien käyttöönoton vahvistaminen

Strateginen johtaminen ja alueellinen suunnittelu

 • Suunnitelman laadinta


Pilotointisuunnitelmat

Tietoa virtu.fi:stä