Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut

Navigation

Omat työkalutPääsivu Hankkeet Ikäihminen toimijana Tiedotuksia

Hankkeessa tapahtuu

Videopalaverit

Toimintakykyä ja kuntoutusta tukeva toimintamalli – valmennusta kuntouttavan työotteen kehittämiseen vuodeosastolla ja kotihoidossa

Asiakaslähtöinen palveluohjaus – Tukea ja valmennusta palveluohjaukseen

Kuntoutus ja kuntouttava työote – Tukea hyvinvointiin -koulutussarja

Koulutuksen palautelomake
2.–3.9.2014 Vanhustyön seminaari
1.9.2014 Kuntavierailu Sodankylässä
19.6.2014 Vanhussuunnitelmat kootaan tänne
13.6.2014 Tiedoksi kuntiin: Vanhuspalvelulain voimaantulo on johtanut siihen, että nyt ensimmäistä kertaa tiedetään, millaisia toiminta-yksikköjä meillä on koti- ja ympärivuorokautisessa hoidossa. Tiedot on kerätty sekä yksityisistä että julkisista palveluntuottajista osana vanhuspalvelulakia edeltävän tilanteen kartoitusta.
Tiedot ovat julkisesti käytettävissä. Tulokset ja niiden pohjalta nousevat kehittämishaasteet on koottu raportiksi. Niistä on koottu myös dia-sarja, jossa asiaa tarkastellaan talouden ja voimavarojen, laitoshoidon purkamisen, asiakasnäkökulman ja päätöksenteon haasteiden kautta.
Vanhuspalvelulain 980/2012 toimeenpanon seuranta (raportti)
Vanhustenhoidon nykytila 2013 ja kehittämistarpeet (SlidesShare)
Vanhuspalvelulain toimeenpanon seuranta (verkkosivut)
5.–6.6.2014 Kuntavierailu Muoniossa ja Kittilässä, muistio
14.5.2014 Loppuseminaari
5–6/2014 Toimintakykyä ja kuntoutusta tukevan toimintamallin valmennussarja
2.6.2014 Vanhustyön johtajien työkokous
6.5.2014 Muistisairaan hoito – muistihoitajan ja lääkärin yhteistyö, vanhustyön luentoja
29.4.2014 Kuntouttava työote laitoksessa ja kotihoidossa, vanhustyön luentoja
17.4.2014 Tiedote kuntiin Valvirasta: Omavalvontasuunnitelmat Mikkelin seudulla
15.4.2014 Ravitsemuskuntoutus – ikääntyneiden ravitsemuksen hoito, vanhustyön luentoja
11.4.2014 Vanhustyön johtajien työkokous, klo 12–14
10.4.2014 Tiedote kuntiin: Väli-Suomen Ikäkaste – Äldre kaste / Vanhuspalvelulain pilotointihankkeen loppuraportti
3–4/2014 Ikäihminen toimijana -hankkeen asiakaslähtöinen palveluohjaus – tukea palveluohjaukseen -valmennussarja
18.3.2014 Projektipäällikkö sekä Länsi-Pohjan projektityöntekijät osallistuivat Vanhustyön messuille Oulussa, luentomateriaalit löytyvät osoitteesta: www.vanhustyomessut.fi
27.2.2014 Tiedotus kuntiin: Iäkkäiden laitoshoitoa vähennetään useilla erilaisilla toimenpiteillä
25.2.2014 Vanhustyön johtajien työkokous Rovaniemellä
20.–21.2.2014 Geriatrin kuntakäynti Ranualla ja Posiolla, muistio
22.1.2014 Väliseminaari
9.1.2014 Tiedotus kuntiin: Yksityisen ja julkisen ympärivuorokautisen hoidon toimintamallit ja henkilöstö kartoitettu
1/2014 Kuntien kehittämistöiden väliarvioinnit (arviointilomake) ovat käynnistyneet. Väliarvioinnit, SWOT-analyysit ja kuntakierrosmateriaalit kootaan Toimintaa kunnissa ja kuntayhtymissä -sivulle.
1/2014 Raportointipohja valmis
21.10.2013 Kehittäjäasiakkaiden rekrytointi käynnistynyt
16.10.2013 Tiedotus kuntiin: Kunnissa jo hyviä valmiuksia toteuttaa vanhuspalvelulakia
10.10.2013 Videopalaverit lähestyvät: videopalaveriaikataulu
    Jokainen siis huolehtii siitä että tietokone on käytössä ja koneessa AC yhteys, mikki +kuuloke +kamera koneessa. Olkaa yhteydessä laitteiden ja ohjelmistojen hankinnassa esimieheenne sekä kunnan ATK tukeen. AC lisenssin voi hankkia määräajaksi. Jos on teknisiä ongelmia niin ATK tuki voi olla yhteydessä Helpdesk:n p. 0600 399 330, helpdesk@arctic-connect.com
10.10.2013 Tiedotus kuntiin: Innokylä kokoaa yksiin kansiin sosiaali- ja terveydenhuollon mittavan kehitystyön
8.10.2013 Swot-analyysin teko käynnistyy kunnissa: SWOT analyysin avulla pohditaan kehittämistyönne vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia.
10/2014 Tiedotus kuntiin: Vanhuspalvelulain toimeenpanon seuranta
7.10.2013 Projektipäällikön kuntakierroksia sovitaan - kuntakierroslomake
3.10.2013 Aloitusseminaari
26.9.2013 Pilotointilomakkeet kuntiin
23.9.2013 Vanhuspalvelulain aluekierros Rovaniemellä
29.5.2013 Tiedotus kuntiin: Erot kuntien terveyden- ja vanhustenhuollon menoissa ovat edelleen suuret
Tietoa virtu.fi:stä