Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut

Navigation

Omat työkalutPääsivu Hankkeet Ikäihminen toimijana Tiedotuksia Asiakaslähtöinen palveluohjaus – Tukea ja valmennusta palveluohjaukseen

Asiakaslähtöinen palveluohjaus – Tukea ja valmennusta palveluohjaukseen

Asiakaslähtöinen palveluohjaus – tukea ja valmennusta kuntien palveluohjaukseen -valmennussarja soveltuu kuntien palveluohjaajille mutta myös muille ikääntyvien ja iäkkäiden parissa työskenteleville eri alan ammattilaisille.

25.3.2014 Ikäihmisten sosiaaliturva
klo 13–15 Marja Palmgren, Lapin AMK
Marja-Sisko Tallavaara, Valvira
Maarit Kalmakoski, Rovaniemen kaupunki &
Sirpa Vuorimaa, Ikäihminen toimijana -hanke, Länsi-Pohja

Lataa videotallenne

 • kotona asumista tukevat palvelut
 • asiakaspalautteet ja osallisuus
 • tuet ja etuudet
 • lait ja suositukset
 • valvonta ja ohjaus
 • odotusaikojen julkaisu
1.4.2014 Hyvinvointia edistävä neuvonta ja ohjaus  
klo 13–15 Neuvonta, palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi OIVA-keskuksessa
Palveluohjaus Jyväskylässä
Voimavarakartoituslomake

Lataa videotallenne

 • palveluohjauksen järjestämisen mahdollisuudet sekä keinot
 • palveluohjaajan työn sisältö
 • neuvonnan ja ohjauksen tarve eri asiakastilanteissa
 • palveluohjauksellinen työote
8.4.2014 klo 12.30–15.30 Asiakasosallisuus palveluohjauksessa
Sauli Suominen: Asiakasosallisuus palveluohjauksessa
Arja Honkakoski: Kunnan vastuutyöntekijä - vanhuspalvelulain uusi keino iäkkään henkilön palvelujen turvaamiseksi

Lataa videotallenne

 • asiakas- ja tarvelähtöisyys
 • voimavaralähtöinen työote
 • dialogisuuden mahdollisuudet
 • vastuutyöntekijä
   
17.4.2014 klo 13–15 Asiakasohjausprosessi
  Jyväskylä: Asiakasosallisuus palveluohjauksessa
Pirkko Jäntti: Moniammatillinen yhteistyö

Lataa videotallenne

 • palveluohjausprosessin eri vaiheet
 • työvälineet ja menetelmät
 • moniammatillisuus prosessissa
 • verkostot ja yhteistyö
22.4.2014 klo 13–15 Asiakkuuden käynnistyminen ja päättyminen  
  Kehittäjäasiakastoiminta

Lataa videotallenne

 • palveluiden myöntäminen
 • asiakaspäätökset ja -maksut
 • hoito-, palvelu- ja kuntoutussuunnitelma
 • arviointi ja seuranta
 • asiakkuuden päättäminen

 

Asiakaslähtöisen palveluohjauksen kehittäminen on ajankohtaista kunnissa. Asiakaslähtöisessä palveluohjauksessa ohjausta ja neuvontaa annetaan kaikissa asiakaskohtaamisen tilanteissa: palveluohjauspisteissä, vuodeosastolla, kotihoidossa jne. Palveluohjauksesta muodostuu tuloksekasta kun se kykenee ylittämään eri sektoreiden rajoja: avo- ja laitoshuolto, sosiaali- ja terveydenhuolto, julkinen ja yksityinen sektori. Hyvän asiakaspalvelun toteuttaminen on kunnassa kaikkien asia.

Palvelutarpeiden selvittäminen (15§) tehdään yhteistyössä iäkkään henkilön ja tarvittaessa hänen omaisensa tai läheisensä kanssa. Selvittämisestä vastaa työntekijä, jolla on laaja-alaista asiantuntemusta sekä tarkoitukseen sopiva ammatillinen kelpoisuus. Selvityksen tekijän on toimittava yhteistyössä muiden asiantuntijoiden kanssa. Asiakkaan tarpeiden mukaan määräytyy se, millaista asiantuntemusta yksittäistapauksessa tarvitaan. Palveluohjaus on todettu hyödylliseksi erityisesti silloin, kun asiakkailla on pitkäaikainen ja monimuotoinen palvelutarve.

Palveluohjaus on tärkeää erilaisissa muutos- ja siirtymävaiheissa, kuten pyrittäessä tukemaan vanhuksen kotona asumista. Eräiden viranomaistahojen palveluksessa olevilla henkilöillä sekä terveydenhuollon ammattihenkilöillä on lain 25§:n mukaan velvollisuus ilmoittaa havaitsemastaan iäkkään henkilön palvelun tarpeesta sosiaalihuollosta vastaavalle viranomaiselle. Palvelujen tarve on selvitettävä myös silloin, kun iäkäs henkilö on jo säännöllisten palvelujen piirissä ja hänen olosuhteissaan tapahtuu olennaisia muutoksia.

 

Tietoa virtu.fi:stä