Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut

Navigation

Omat työkalutPääsivu Hankkeet Hyvinvointi hakusessa – riippuvuus riskinä Katso edelliset uutiset Tunturi-Lapissa

Katso edelliset uutiset Tunturi-Lapissa

Pello:
Aikuisten Olohuoneen toimijajoukko kokoontui 12.6.2015 pohtimaan päivätoiminnan tulevaisuutta hankkeen päättyessä syksyllä 2015. Oli ilo kuulla, että kunta jatkaa toimintaa syyskuun puolessa välissä entisin työntekijäresurssein. Mukaan tulevat myös seurakunta ja Tornionlaakson mielenterveysyhdistys ry.
Kevätkausi päätettiin kesäretkeen Konijänkän kotieläintilalle Äkäslompoloon. Ilma ei meitä oikein suosinut, mutta retki oli osallistuneille silti antoisa ja mielenkiintoinen kokemus.

Kittilä:
Kittilän päiväkeskuksessa vietettiin juhannusjuhlaa vähän ennakkoon torstaina 18.6. Grillin kuumetessa pelattiin mölkkyturnaus ja ruoan jälkeen vielä leikkimielinen juhannusbingo. Päiväkeskus jää kesätauolle 16.7. ja avautuu asiakkaille jälleen 17.8. Syksyllä toimijat jatkavat päiväkeskuksen sisältöjen kehittämistä yhdessä asiakkaiden kanssa.

Yleistä hankkeesta:
Hankkeen nettisivut tulevat muuttumaan tulevan syksyn aikana. Hankkeen julkaisu on tiimillämme työn alla ja sen työstäminen tulee viemään syksyllä työaikaamme. Alueilla toteutetut pilotit on saatu päätökseen ja onkin tullut aika kiittää kaikkia teitä yhteistyökumppaneita yhdessä kulkemastamme matkasta.

Pello:
Aikuisten Olohuoneessa kokoontuu keskiviikkoisin naisten ja miesten vertaisryhmät, joissa teemat liittyvät päihteiden käyttöön ja päihteiden käytön vähentämiseen ja/tai lopettamiseen. Tavoitteena on tukea ryhmäläisten osallistumista paikkakunnalla olevaan AA-toimintaan. Ryhmän ohjaajana toimii Ismo Järvinen Muoniosta.
Miesten ryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa. Ryhmässä keskustellaan miehen elämään liittyvistä asioista. Ryhmän ohjaajajana toimii Jari Harju Miestyön keskuksesta Rovaniemeltä.

Kittilä:
Vähäisen osallistujamäärän vuoksi Kittilässä järjestettävät miesten ja naisten ryhmätoiminnat yhdistetään ja kokoontumisaika muutetaan päiväkeskuksen aukioloajalle.

Muonio:
”Muonion päihde‐ ja mielenterveysohjelma hyllyltä todeksi”‐seminaari tiistaina 24.3.2015 klo 12–16 Muonion yläkoulun auditoriossa. Muonion kunnan sosiaalitoimi järjestää yhteistyössä Hyvinvointi hakusessa – riippuvuus riskinä -hankkeen kanssa kaikille avoimen seminaarin. Seminaarin tarkoituksena on löytää keinoja miten Muonion kuntaan laadittu päihde- ja mielenterveysohjelma muuttuu paperista toiminnaksi. Ohjelman teemoja syvennetään työpajoissa. Seminaarin alustajina toimivat psykiatri Sirpa Mikkola Lapin sairaanhoitopiiristä ja kehityspäällikkö Esa Nordling Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Päivän puheenjohtajana toimii sosiaalijohtaja Päivi Salminen. Ohjelma löytyy Muonion kunnan internetsivuilta.

SU 12.3.2015

Pello:

Päiväkeskus ”Aikuisten Olohuone”-päivätupatoiminta on käynnistynyt uusissa tiloissa. Kolmen kuukauden tauonkin jälkeen asiakkaat ovat löytäneet paikan ja olemme saaneet uusiakin kävijöitä. Toiminnan sisällöt laaditaan yhteistyössä toimijoiden ja asiakkaiden kanssa.

Kittilä:

Kittilän päiväkeskukseen on luotu viikko-ohjelma yhdessä päiväkeskukseta vastaavan työntekijän ja päiväkeskuksen asiakkaiden kanssa. Päiväkeskuksessa kokoontuu joka toinen viikko kokeiluna kahden kuukauden ajan naisten keskusteleva ja toiminnallinen ”Mimmikerho”.

Muonio:

Yläkoululaisille, lukiolaisille ja ammattiopistossa opiskeleville ja vanhemmille järjestettiin infotilaisuus otsikolla ”Nuoren tarina päihteiden käytöstä ja vaikutuksesta omaan elämään”, mukana oli kokemusasiantuntija Suvi Tuomisto Rovaniemeltä. Vanhemmille järjestettävä vertaisryhmä ”Vuoristorataa murrosikäisen perheessä” kokoontuu joka toinen viikko neljä kertaa marras-joulukuun aikana. Mukana sosiaalitoimi, sivistystoimi, kouluterveydenhuolto ja poliisi.

S.U. 2/2015

Pello:

Aikuisten Olohuone –päivätoiminta aloittaa syksyn uusissa tiloissa. Asiakkaat ovat maalanneet ja sisustaneet uusia tiloja. Kokoonnumme 24.9.2014 suunnittelemaan syksyn toiminnan sisältöjä yhdessä kuntatoimijoiden ja asiakkaiden kanssa.

Keväällä vedetyt vertaisryhmät (naisten ryhmä ja vertaisryhmä päihde- ja mielenterveysongelmaisten läheisille) jatkuvat syksyllä ja lisääkin ryhmiä on suunnitteilla (miesten ryhmä, vertaisryhmää pienten lasten äideille) Lue lisää tästä.

Kittilä:

Kittilän kunnan päiväkeskus on löytänyt paikkansa kunnanalueella. Kävijöitä on keskimäärin 12/pv. Syksyn aikana päihdetyöntekijä Minna Hämäläinen, kehittäjätyöntekijä ja asiakkaat suunnittelevat yhdessä päiväkeskuksessa aloitettavia ryhmätoimintoja.

Muonio:

Muonion kunnalle laadittu päihde- ja mielenterveysohjelma hyväksyttiin sosiaalilautakunnassa heinäkuussa ja tällä hetkellä se odottaa kunnanhallituksen käsittelyä.

Myös Muoniossa aloitellaan vertaisryhmätoimintaa syksyn aikana. Asian tiimoilta kokoontuu moniammatillinen työryhmä 16.9.2014.

VERTAISTUKIRYHMÄ PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSONGELMAISTEN LÄHEISILLE (PELLO)

Alkoholi- tai mielenterveysongelmaisten läheisille tarkoitettu vertaisryhmä. Tavoitteena oli tarjota kunnan alueelle kokeiluna keskusteluryhmä em. ryhmälle. Ryhmään osallistujat tulivat kutsuttuina. Kaikki olivat sosiaali ja mielenterveystoimiston asiakkuuksissa olevia. Ryhmään osallistui viisi naista. Ohjaajina toimivat mtt:n psykiatrian sairaanhoitaja, sosiaalityöntekijä ja kehittäjätyöntekijä. Jokaiselle kerralle valittiin teema, jonka kautta keskustelua alustettiin. Ryhmä oli keskusteleva, vuorovaikutteinen ja toiset huomioiva. Ryhmän arviointi tehtiin viiimeisellä kokoontumiskerralla ennalta annetun kysymyssarjan pohjalta. Arviot ryhmän toiminnasta olivat positiivisia. Ryhmäläiset halusivat toiminnan jatkuvan ohjattuna syksyllä 2014.

Kittilä:

-päihde- ja mielenterveyssuunnitelma on päivitysvaiheessa ja kehittäjätyöntekijä on 20.-21.1.2014 välisenä aikana tavannut Kittilässä toimivien järjestöjen ja yhdistysten edustajia em. asian tiimoilta.

-päiväkeskus asia etenee, lisää uutisia asiasta helmikuun aikana.

Muonio:

-päihde- ja mielenterveysohjelmaluonnos on kommenttikierroksella kuntatoimijoilla. Saadun palautteen jälkeen, luonnos stilisoidaan ja viedään sosiaalilautakunnan käsiteltäväksi.

Pello:

-Aikuisten Olohuone jatkaa toimintaansa joulutauon jälkeen. Toiminta on jo nyt vakiintunut, kävijöitä ollut keskimäärin 10/kerta. Helmikuussa suunnitelmissa ”Ystävänpäivätanssit”.

-Naisten vertaisryhmä aloittaa 24.1.2014.Kokoontumiskertoja viisi, teemana ”vertaisuudella voimaantumiseen”

(SU 23.1.2014)

Tunturi-Lapin aluetyöryhmän järjestäytymiskokous pidettiin Pellossa 16.9.2013. Kittilän ja Muonion kunnan edustajat olivat mukana videoyhteyden kautta.

Muonion kunnan ensisijaiseksi kehittämiskohteeksi on noussut päihde- ja mielenterveysstrategian luominen kuntaan, jonka jälkeen voidaan hahmottaa kehittämistarpeet kunnassa sekä yhteistyön mahdollisuudet naapurikuntien kanssa. Kittilässä on juuri aloittanut päihdetyöntekijä ja hankkeen kehittäjätyöntekijä menee syyskuun lopulla kartoittamaan Kittilän kunnan tarpeita ja toiveita, joissa hanke voi olla mukana. Pellossa ensimmäiseksi kehittämiskohteeksi on valittu päivätupatoiminnan aloittaminen kunnassa yhteistyössä nuorten työpajan kanssa. Asiakaskehittäjien rekrytointi toimintaan mukaan heti alussa sai kunnan edustajilta kannatusta. Kaikissa alueen kunnissa on jo alkukartoitusten aikana ilmennyt tarvetta henkilöstön lisäkoulutukseen päihde- ja mielenterveysasioissa.

Aluetyöryhmä valitsi puheenjohtajakseen Tarja Raution Pellosta ja varapuheenjohtajakseen Minna Hämäläisen Kittilän kunnasta. Puheenjohtaja edustaa aluetyöryhmää hankkeen ohjausryhmässä. Työryhmän sihteerinä toimii alueen kehittäjätyöntekijä Satu Uusimaa. Tunturi-Lapin aluetyöryhmään kuuluvat Pellosta psykiatrian sairaanhoitaja Tarja Rautio (pj) ja sosiaaliohjaaja Kullervo Linna. Muonion kuntaa edustavat sosiaaliohjaaja Päivi Vuollo-Uusisalmi, psykiatrian sairaanhoitaja Anna-Leena Sani LSHP ja vuorotellen terveydenhoitaja Airi Sinikumpu ja terveyskeskuslääkäri Anne-Mari Ranne. Kittilästä aluetyöryhmään kuuluvat vastaava sosiaalityöntekijä Paula Lauhamaa, psykiatrian sairaanhoitaja Sirpa Tuokko ja päihdetyöntekijä Minna Hämäläinen. Perusturvajohtaja Tuulikki Louet-Lehtomaa osallistui ensimmäiseen aluetyöryhmäkokoukseen. (SU, 17.9.2013)

Muonion kunnan sosiaalilautakunta on kokouksessaan 22.8.2013 päättänyt, että ”Hyvinvointi- hakusessa-riippuvuus riskinä – päihde- ja mielenterveyspalvelujen kehittämishankkeessa tehdään valmiiksi aiemmin aloitettu, mutta keskeneräinen päihde- ja mielenterveys strategia. Työ on aloitettu lokakuussa toimijoiden haastatteluilla ja aineiston keräämisellä.

Pellon kunnassa vietetään ”Aikuisten Olohuoneen” avajaisia torstaina 21.22.2013 klo 9-12. Paikka on ”korkeakoulu”, 2.krs, Opintie 7. ”Aikuisten Olohuone” on avointa päivätoimintaa, joka tarjoaa mukavaa yhdessäoloa ja mielekästä tekemistä yhdessä ohjaajien kanssa. Toiminnan mahdollistavat Pellon kunta, Pellon seurakunta ja vapaaehtoiset toimijat. Mukana on myös Pohjois-Suomen Sosiaalialan Osaamiskeskus ”Hyvinvointi hakusessa-riippuvuus riskinä-hankkeella. (15.11.13. S.U)

Kaste-ohjelma

 
Tietoa virtu.fi:stä