Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut

Navigation

Omat työkalutPääsivu Hankkeet Hyvinvointi hakusessa – riippuvuus riskinä Katso edelliset uutiset Rovaniemellä

Katso edelliset uutiset Rovaniemellä

Nuorten päihdetyöhön on tarjolla konsultaatiota Lapin kunnissa kuvapuhelimen kautta
Nyt on mahdollista saada etäkonsultaatiota kuvapuhelinyhteydellä Lapin nuorisoasema Rompusta. Konsultaation tarkoituksena on tukea ja pohtia yhdessä ammattilaisen ja asiakkaan kanssa tarpeenmukaisia tuki-, hoito- ja kuntoutusvaihtoehtoja tilanteissa, jossa nuorelle aiheutuu erityisesti päihteidenkäyttöön tai pelaamiseen liittyvää haittaa. Palvelu toteutetaan kuvapuhelinyhteyden välityksellä yhdessä Virtu -hankkeen, Hyvinvointi hakusessa -hankkeen ja Rompun kanssa. Lapin nuorisoasema Romppu on Rovalan Setlementti ry:n ylläpitämää toimintaa, jossa toteutetaan erityisesti ehkäisevää, kuntouttavaa ja haittoja vähentävää päihdetyötä. RAY tukee Lapin nuorisoasema Rompun toimintaa. Palvelu on kunnille maksutonta. Konsultaatiota varten kunnasta tarvitaan videoneuvottelutila ja -yhteys, ajanvarauksen voi tehdä sähköisen kalenterin kautta seuraavasta linkistä: https://www.ajanvaraus.fi/lappi/customerservicecalendar.do;jsessionid=D282EEEC1375664C2E6A2F4A544A1FBB?customer.custom=true

Toinen kehittäjäasiakas-valmennus saatiin päätökseen Rovaniemellä
Ryhmä koostui kuudesta asiakkaasta ja sitä veti tukiasuntojen ohjaaja Mari Isokoski ja Hyvinvointi hakusessa -hankkeen kehittäjätyöntekijä Helena Rännäli. Ryhmässa valmennettiin asiakkaita toimimaan kehittäjäasiakkaana tai kokemusasiantuntijana. Valmennuksen aikana käytiin läpi mm. seuraavia asioita:

 • oman tarinan kertominen
 • eettiset kysymykset
 • vaitiolovelvollisuus, vastuu, toimivalta
 • ryhmädynamiikan perusteet
 • päihdepalvelujärjestelmä
 • Riippuvuus-luentosarja, professori Solja Niemelä
 • työnohjaus
 • vahvuudet, sopimukset
Ryhmässä oli asiakkaita erilaisilla päihdepalvelun kokemuksilla ja osa heistä voi toimia kehittäjäasiakkaan tehtävissä ja osa kokemusasiakkaina vastaanotolla ammattilaisen kanssa.

Kehittäjäasiakasryhmä opioidikorvaushoidossa olevista asiakkaista
Kehittäjäasiakkaista on koottu ryhmä, jonka kanssa työstetään Rovaniemen A-klinikalle suunnitteilla olevaa asiakasopasta korvaushoitoon hakeutuville, siinä jo oleville sekä läheisille ja mahdollisille yhteistyökumppaneille. Oppaasta on tarkoitus tehdä selkeä ja informatiivinen esite, jonka avulla korvaushoidosta saa kattavan kuvan. Oppaassa kerrotaan mm. kuinka/kuka hoitoon voi hakeutua, kuinka hoitoon pääsee, mitä se asiakkaalta arjessa vaatii ja mitä se mahdollistaa. Opasta työstetään yhteisissä palavereissa, joissa mukana kehittäjäasiakkaiden lisäksi on A-klinikan sosiaalityöntekijä ja Hyvinvointi hakusessa -hankkeen kehittäjätyöntekijä. Opas käy kommenttikierroksella myös koko A-klinikan työryhmässä.

Kokemusasiantuntijoiden käyttö A-klinikan vastaanotoilla
Rovaniemen A-klinikka on ottanut käyttöön kokemusasiantuntijoiden käytön vastaanottotilanteissa yhdessä ammattilaisen kanssa. Toiminta on ollut vielä pienimuotoista, mutta palaute työntekijöitä ja kokemusasiantuntijoilta on ollut positiivista. Pyynnöt vastaanotoille on toimitettu Hyvinvointi hakusessa -hankkeen kehittäjätyöntekijöiden kautta, joka on edelleen toimittanut pyynnöt kokemusasiantuntijoille.

Opioidikorvaushoito-koulutus Lapin Sairaanhoitopiirille 4.9.2015
Opioidikorvaushoitoon pääseminen on subjektiivinen oikeus kaikille niille, jotka täyttävät hoitoon pääsyn ehdot. Lapin sairaanhoitopiirin alueella on hoidon piirissä jo yli 40 henkilöä. Perustietoa opioidikorvaushoidosta -koulutus antaa perustiedot opioidikorvaushoidon periaatteista ja käytännöistä ja se sopii sekä sairaanhoitopiirin että kuntien toimijoille, jotka työssään kohtaavat korvaushoidon piiriin hakeutuvia tai siinä jo olevia potilaita. Koulutuksen toteutuksesta vastaavat professori Solja Niemelä, päihdepsykiatri Ilkka Kujala ja Hyvinvointi hakusessa -hankkeen kehittäjätyöntekijä/sairaanhoitaja Helena Rännäli.

Koulutuksen sisältö:
 • Opioidikorvaushoidon historiaa ja STM:n asetus, professori Solja Niemelä
 • Mitä korvaushoidolla tarkoitetaan? päihdepsykiatri Ilkka Kujala
 • Hoitoon pääsyn kriteerit, päihdepsykiatri Ilkka Kujala
 • Hoidossa käytettävät lääkkeet, professori Solja Niemelä
 • Mitä on kuntouttava korvaushoito ja haittoja vähentävä korvaushoito? professori Solja Niemelä
 • Hoitokäytäntöjä, sairaanhoitaja Helena Rännäli
    apteekkisopimus, hoitosopimus
    lääkkeen antaminen
    laboratoriokokeet
    kotilääkkeet, lomalääkkeet
    välipäivät lääkkeen jaossa
    lääkkeenantokelpoisuuden arvioiminen
 • Hoidon lopettamisen kriteerit, päihdepsykiatri Ilkka Kujala
Koulutuksen järjestää yhteisyössä Pohjois-Suomen Sosiaalialan Osaamiskeskus ja Hyvinvointi hakusessa – riippuvuus riskinä -hanke ja Lapin Sairaanhoitopiiri. Koulutukseen on mahdollisuus kunnista osallistua videoyhteyksissä ja siihen voi ilmoittautua seuraavan linkin kautta: https://www.webropolsurveys.com/S/C1D13CB818F719AE.par

Rovaniemen kaupungin työterveyshuollon koulutuspaketti kaupungin esimiehille
Rovaniemen työterveyshuolto toteutti laajan koulutuspaketin kaupungin esimiehille sekä työterveyshuollon omille työntekijöille, jossa oli osuus myös päihteisiin liittyen. Hyvinvointi hakusessa -hankkeesta mukana oli kaksi kokemusasiantuntijaa kertomassa omaa tarinaa osana tätä päihdeosuutta. He osallistuivat useampaan koulutustilaisuuteen ja palaute heidän läsnäolostaan oli erittäin hyvää. Koulutukseen osallistuvat kokivat oman tarinan kertomisen valaisevaksi ja hyväksi. Pilottia oli toteuttamassa myös kaksi opiskelijaa tehden samalla kehittämistehtävää opintoihinsa liittyen. He koostivat myös koulutuksista palautteen.

Opioidikorvaushoidon aloittamisen tukeminen kunnissa
Muutamassa Lapin kunnassa on tullut tarve aloittaa opioidikorvaushoito ja sen tiimoilta heille on järjestetty paikan päällä koulutuksia/infoja, joissa on annettu perustietoa hoidosta, mutta samalla on myös oltu apuna hoidon aloituksessa ja kunnan hoitokäytäntöjen määrittelemisessä. Koulutuksissa mukana ovat olleet kehittäjätyöntekijän lisäksi professori Solja Niemelä ja Lapin Päihdeklinikan johtaja Matti Virtanen. Suunnitteilla on myös tutustumiskäynti kunnista Rovaniemelle ja Lapin Päihdeklinikalle korvaushoitoon liittyen. Samalla on mahdollisuus keskustella hoitoa toteuttavien työntekijöiden kanssa hoitoon liittyvistä asioista.

Rovaniemen kaupungin ja järjestöjen välinen yhteistyö
Rovaniemen kaupunki ja järjestöt ovat tavanneet yhteisissä kokouksissa ja miettineet eri yhteistyömuotoja toistensa kanssa. Kaupungilta kokouksissa ovat olleet mukana Mielenterveys- ja päihdepalveluiden palveluesimies Riitta Liinamaa ja A-klinikan sosiaalityöntekijä. Järjestöjä ovat edustaneet mm. Romppu, Sininauhaliitto, A-kilta, Balanssi, Rovaniemen Päiväkeskus, Ensi- ja Turvakodin Pidä kiinni -projektin Talvikin työntekijä ja Irti huumeista ry. Seuraavan kerran tämän asian tiimoilta tavataan syksyllä.

Opioidikorvaushoidon 20-vuotisjuhlaseminaari Helsingissä
Syksyllä 2014 Hyvinvointi hakusessa -hankkeen ja Rovaniemen kaupungin sekä THL:n toimesta toteutettu opioidikorvaushoidon valtakunnalliset verkostoitumispäivät saavat tulevana syksynä jatkoa korvaushoidon 20-vuotisjuhlaseminaarin puitteissa. Päivät järjestää tänä vuonna HUS ja mukana suunnittelussa on ollut myös Rovaniemeltä kehittäjätyöntekijä. Seminaariin Rovaniemeltä lähtee myös korvaushoidossa oleva kokemusasiantuntija, joka osallistuu yhteen päivillä pidettävään työpajaan ja tuo siihen oman kokemuksensa hoidosta. Päiville otetaan 250 osallistujaa ja ilmoittautuminen sekä ohjelma löytyvät tästä: http://www.hus.fi/ammattilaiselle/koulutus/koulutustarjonta/Documents/Opioidikorvaushoidon%2020_seminaari_ohjelma.pdf

Hyvinvointi hakusessa -hanke lähestyy loppuaan ja vietämme heinäkuussa kesälomia ennen syksyn tiivistä rutistusta. Lomien jälkeen Rovaniemellä on vielä paljon mielenkiintoisia asioita, joiden parissa loppuaika menee mukavasti. Loppujulkaisuun liittyvät artikkelit ja materiaalit ovat työllistäneet meitä kaikkia näin kesäloman kynnyksellä ja kirjoittamista sen tiimoilta on riittänyt. Oikein lämmintä ja ihanaa kesää kaikille!

(HR 17.6.2015)

lumilyhty

Helmikuussa alkaa toinen päihdetyöhön suunnattu kehittäjäasiakas-valmennusryhmä. Valmennus suunnitellaan yhdessä osallistujien kanssa, siinä käytetään hyväksi ensimmäisen valmennuksen materiaaleja ja sitä vetävät tukiasuntojen ohjaaja Mari Isokoski sekä Hyvinvointi hakusessa -hankkeen kehittäjätyöntekijä Helena Rännäli. Mukaan joillekin tapaamiskerroille tulevat myös jo valmennuksen läpi käyneet kehittäjäasiakkaat. Valmennusryhmä kokoontuu perjantaisin 13.2. klo 12–14, 27.2. klo 12–15, 13.3. klo 12–15, 20.3. klo 12–15 sekä torstaina 26.3. klo 9–12.

Rovaniemen tukiasunnoissa asuville asiakkaille järjestetään yhteinen päivä jouluisissa merkeissä ti 16.12.14 klo 9–15.00 Paavalniemen leirikeskuksessa. Luvassa on mukavaa yhdessäoloa, ruokailua, jouluhartaus ja saunomista. Nautimme glögiä, syömme joulupuuroa ja paistellemme myös makkaraa. Hyvinvointi hakusessa – Riippuvuus riskinä -hankkeesta Helena Rännäli on kertomassa kehittämistyöstä ja kehittäjäasiakkuudesta yhdessä kehittäjäasiakas Heikki Hyvösen kanssa. Päivään osallistujille järjestetään yhteiskuljetus.

Rovaniemen Päiväkeskuksessa pidettiin asiakastilaisuus keskustelukahvilan merkeissä ma 17.11.14 klo 12–14. Tilaisuutta suunniteltiin yhdessä Päiväkeskuksen työntekijöiden, Hyvinvointi hakusessa -hankkeen sekä kehittäjäasiakkaiden että opiskelijoiden kanssa. Kehittäjäasiakas suunnitteli ja piirsi tilaisuutta varten esitteen jota jaettiin toimipisteisiin ja Päiväkeskuksen seinälle.
Tilaisuuden tarkoitus oli pohtia yhdessä Päiväkeskuksen asiakkaiden kanssa siellä tapahtuvan toiminnan ja sisällön kehittämistä, ja kuulla mitä asiakkaat itse toivoisivat sen olevan. Haasteeksi toiminnassa koettiin se että asiakkaat sitoutuvat huonosti esim. ryhmätoimintaan tai erikseen järjestettäviin tilaisuuksiin. Usealle Päiväkeskus on mukava ja turvallinen ajanvietto-, ruokailu- ja keskustelupaikka. Kävijöitä on paljon ja kahvilassa mukana olleet kokivat toiminnan nykyisellään melko riittäväksi. Palveluohjaukselle kuitenkin tuntui olevan tarvetta ja siihen toivottiin apua esim. vapaaehtoisten toimijoiden ja/tai työntekijöiden puolesta.

Naisille tarkoitettu suljettu keskusteluryhmä alkaa tammikuussa ke 14.1.2015 klo 17–18.30. Ryhmässä keskustellaan naiseudesta, päihteistä ja siihen liittyvistä ilmiöistä kuten syyllisyys, häpeä, riippuvuus jne. Ryhmässä vetäjinä toimivat Lapin Ensi- ja Turvakodissa toimivan Talvikin työntekijät ja kokemusasiantuntija/vertainen. Ryhmään otetaan 8-10 henkilöä ja se kokoontuu max 10 kertaa Lapin Ensi- ja Turvakodin tiloissa, isossa takkahuoneessa, Lähteentie 5. Ensimmäiselle kokoontumiskerralle osallistujille järjestetään ilmainen lastenhoitopalvelu ja jokaisella kerralla tarjotaan pullakahvit.

Rovaniemen Kotihoidon kanssa tehtävä yhteistyö alkaa yhteispalaverilla kotihoidon esimiesten kanssa, jossa kuullaan kentän toiveita ja siellä ilmeneviä haasteita päihteisiin liittyen. Tähän mennessä puhetta on ainakin ollut kirjallisen ohjeistuksen laatimisesta turvallisen kotikäynnin tueksi, päihdekoulutuksen järjestämisestä, puheeksi otosta ja kokemusasiantuntijuudesta.

A-klinikalla asiakkuudessa oleville alkaa 5-pisteen akupunktioryhmä ti 2.12.14 klo 12–13 A-klinikan tiloissa, osoitteessa Rovakatu 2, 2 krs. Akupunktio mm. auttaa keskittymään, rentouttaa kehoa ja mieltä, rauhoittaa, poistaa kipua ja särkyä, nostaa mielialaa, lievittää ahdistusta ja levottomuutta sekä auttaa jännittyneisyyteen ja pinnan kireyteen. Ryhmä kokoontuu 1 x viikossa ja siinä voi käydä 5 x peräkkäin, jonka jälkeen tulee pitää tauko. Ryhmään voi hakeutua A-klinikan työntekijälle ilmoittautumalla.

Opioidikorvaushoidossa olevista asiakkaista kootaan asiakasryhmä, joka kokoontuu työntekijöiden kanssa pohtimaan hoitoon liittyvää kirjallista hoitosopimusta ja sen mahdollista kehittämistä. Samoin hoidossa olevien asiakkaiden kanssa suunnitellaan kirjallisen oppaan laatimista korvaushoitoon tulevien ja siinä olevien asiakkaiden tueksi.

Rompun kanssa suunnitellaan kuvapuhelin-palvelun pilotointia Lapin kuntiin siten että työntekijällä kunnissa olisi mahdollisuus kutsua Rompun työntekijä kuvapuhelimen välityksellä asiakastilanteeseen mukaan. Pilottia markkinoidaan kuntien päihdetyöntekijöille ja siitä tulee ilmoitus myös Virtu.fi -palveluun. Rompusta kerätään myös mahdollisia kehittäjäasiakkaita suunnittelemaan Pompun toimintaa ja sen kehittämistä.

Kehittäjäasiakastoiminta on ollut vilkasta ja kehittäjäasiakkaat ovat olleet jo monessa mukana. Uusi kehittäjäasiakasvalmennus alkaa kevättalven 2015 kuluessa. Valmennusta toteuttamassa on mukana kunnan työntekijä, kokemusasiantuntija ja hankkeen kehittäjätyöntekijä. Toimintaan halukkaita asiakkaita on ryhdytty haastattelemaan asian tiimoilta.
Kehittäjäfoorumissa Levillä 18.–19.11 14 mukana oli kuusi kehittäjäasiakasta.
(HR 20.11.2014)

Rovaniemen Päiväkeskuksen kanssa yhteistyötä jatketaan toiminnan kehittämisellä siten, että syksyllä järjestetään Päiväkeskuksen asiakkaille keskustelukahvila, jossa asiakkaat itse saavat ideoida ja suunnitella kesän alussa pidetylle toiminnalliselle ryhmälle jatkoa. Ryhmässä toisena vetäjä toimii vertainen ja kokemusasiantuntija.

Lapin nuorisoasema Rompun kanssa yhteistyössä kehitetään mm. terveys- ja sosiaalineuvonta neuvontapiste Pompun toimintaa siten, että mukaan toimintaan otetaan kokemusasiantuntijuuden hyödyntäminen, Romppuun suunnitteilla on myös kuvapuhelin pilotti, jossa kokeillaan kuvapuhelimen avulla konsultaatio-mahdollisuutta pienten kuntien työntekijän, asiakkaan ja Rompun työntekijän välillä

Ryhmätoimintoja kehitetään ja uusia ryhmiä suunnitellaan toteutettavaksi, mm. naisten keskusteluryhmälle on kovasti toivetta, tämä on myös yksi järjestöjen ja kaupungin välisen kehittämisen teemoja.

Professori, ylilääkäri Solja Niemelän Riippuvuus-luentosarjaa (3 x 1,5 t) on mahdollisuus esittää edelleenkin nauhoitettuna sitä haluaville työyksiköille, nauhoitusta voi kysellä kehittäjätyöntekijältä.

Opioidikorvaushoito on mallinnettu Rovaniemellä ja korvaushoito-infoja pidetään yhä tarvittaessa yhdessä kehittäjätyöntekijän ja kokemusasiantuntijan kanssa eri yksiöissä ja paikkakunnilla tarpeen mukaan.

Valtakunnalliset opioidikorvaushoidon verkostoitumispäivät järjestetään Rovaniemellä 25-26.9.2014 kaupungintalon valtuustosalissa. Ilmoittautuneita on runsaasti, osallistujamäärää on nostettu 140 henkilöön.

Syksyn aikana kehitetään tukiasuntojen toiminnan sisältöjä. Pilotin toteuttaa yhteistyössä tukiasuntojen henkilöstö, kehittäjäasiakas, tukiasunnoissa asuvat asiakkaat ja Hyvinvointi hakusessa hanke. Kehittäminen tapahtuu kahden yhteisen toimintapäivän avulla, ensimmäisessä päivässä etsitään kehittämisen alueita ja toisessa päivässä pureudutaan toiminnan sisältöjen kehittämiseen.

Rovaniemen kokemusasiantuntijat kommentoivat kesäkuussa kaupungin päivitettynä ollutta päihdeohjelmaa. Kokemusasiantuntijat kävivät myös työterveyshuollossa kesäkuussa kertomassa oman toipumisen tarinansa. Yhteistyö kaupungin kanssa jatkuu syyskuussa kun suunnitellaan Rovaniemen kaupungin toimijoiden kanssa miten kokemusasiantuntijat voisivat olla tukemassa työterveyshuollon työtä.

Korvaushoidossa olevien toiminnallinen päiväryhmä käynnistyi 27.5.2014

Korvaushoitopotilaiden toiminnallisen päiväryhmän tarkoituksena on tarjota asiakkailleen mahdollisuus vertaistukeen sekä antaa tilaisuus löytää itselleen mielekästä tekemistä arkipäiviin ja auttaa ja opastaa omassa arjenhallinnassa. Ryhmä kokoontuu Päiväkeskuksessa tiistaisin kello 12-14 ja sitä vetää Päiväkeskuksen työntekijä sekä kokemusasiantuntija. Ensimmäiseen ryhmään osallistui vain kaksi asiakasta, joka luultavasti johtui heikosta mainonnasta ja vaikeasta ajankohdasta. Ryhmä kokoontuu juhannusviikkoon asti, yhteensä neljä kertaa ja menee ainakin heinäkuun ajaksi tauolle. Ryhmän jatkumista syksyllä harkitaan asiakaspalautteen ja kävijämäärien perusteella. (työharjoittelija ST)

 Päihdelääkäri Solja Niemelän helmikuussa 2014 pitämä riippuvuuskoulutus sarja uusitaan nauhoitettuna. Koulutustilan on Sairaalakadun terveyskeskuksen 4krs:n neuvotteluhuone.

Riippuvuusongelmat 8.4.14 klo 14-15.30

Päihderiippuvuus ja alkoholismi 24.4.14 klo 14-15.30

Lääkeriippuvuus ja huumeongelma 6.5.14 klo 14-15.30

Ilmoittautumiset sähköpostilla koulutusta edeltävän viikon perjantaihin mennessä kehittäjätyöntekijä Helena Rännälille (etunimi.sukunimi@poskelappi.fi)

Koulutuksen diat löytyvät hankesivuilta koulutusmateriaali-kohdasta.

Rovaniemellä keskustelukahvila-toiminta jatkuu vielä  kolmen kahvilan verran kevään kuluessa:

-          ke 26.2 klo 14-16, aiheena naisten ryhmän perustaminen

-          ke 9.4 klo 14-16, A-kilta toiminnan mahdollinen aloittaminen

-          ke 7.5 klo 14-16 , aihe vielä avoin

Tilaisuudet ovat avoimia kaikille, niin kuntalaisille kuin järjestöjen ja kunnan edustajille. Tervetuloa mukaan, tilaisuuksissa on kahvitarjoilu.

Kehittäjä- ja kokemusasiantuntijavalmennuksia on suunniteltu yhdessä asiakkaiden kanssa pe 14.2.14 pidetyssä palaverissa. Koulutukset päätettiin toteuttaa kolmena päivänä aamupäivän kestävissä tilaisuuksissa.

Helsingissä pidettävien Päihdepsykiatrian päivien yhteydessä on opioidiriippuvaisten korvaushoidon verkostoitumiskokous, jossa mukana on myös Rovaniemeltä kaksi sairaanhoitajaa. Kokouksessa mietitään myös syksyllä suunnitteilla olevien valtakunnallisten korvaushoito-päivien toteuttamista Rovaniemellä.

Järjestöjen välinen yhteistyön suunnitteleminen jatkuu ja tapaamme yhteisen palaverin merkeissä taas maaliskuussa. (HR 21.2.2014)

Rovaniemellä käynnistyi 14.10.2013 kaikille kuntalaisille avoin keskustelukahvila-toiminta päihde-aiheisella keskustelulla joka maanantai klo 16-18. Kahvila on kokoontunut eri paikoissa ja siitä on informoitu lehdissä, radiossa sekä ympäri kaupunkia levitetyillä mainoksilla.  Kahvilassa on teemana miettiä miten päihdepalveluita tulisi kehittää oman kunnan alueella ja keskustelun pohjalta on kerätty ylös esille nousseita kehittämis- ja parannusehdotuksia. Viimeinen kahvila tänä vuonna kokoontuu 16.12 2013 Pohjois-Suomen Sosiaalialan osaamiskeskuksessa klo 16-18, tuolloin kootaan yhteen kahvilan tuotoksia ja mietitään yhdessä mitä niistä esitetään kaupungin päättäjille tarkoitetussa tapaamisessa 19.12 2013.

 Kokemusasiantuntijakouluttaja-koulutus aloitettiin 23-24.9.2013  ja se jatkuu seuraavan kerran joulukuun alussa Rovaniemellä pidettävässä kaksipäiväisessä koulutuksessa. Koulutukseen osallistuu ammattilaisia ympäri Lappia. Nyt jo on innokkaita kehittäjäasiakkaita sekä kokemusasiantuntijoita ilmoittautunut mukaan palveluiden kehittämiseen.

 Syksyllä järjestettiin yhteinen palaveri Rovaniemen kaupungin Mielenterveys- ja päihdepalveluiden, eri järjestöjen ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa Rovaniemen Päiväkeskuksessa. Ensimmäisessä kokouksessa avattiin keskustelu kunnan ja järjestöjen välisen yhteistyön kehittämisestä ja parantamisesta. Keskustelua jatketaan ja uusi tapaaminen sovittiin vuoden 2014 alkuun.

 Ryhmätoimintoja kehitetään ja ideoita uusien ryhmien perustamiselle on tullut mm keskustelukahviloissa. Ikääntyville naisille suunnitellaan Hyvinvointiin liittyvää naisten ryhmää aloitettavaksi vuonna 2014 samoin kuin miehille suunnattua toiminnallista ryhmää.

 THL:n valtakunnallisessa opioidiriippuvaisten korvaushoidon kehittämishankkeessa Rovaniemen kehittäjätyöntekijä on mukana kehittämässä avohoidossa olevien asiakkaiden korvaushoidon toteuttamista terveyskeskuksessa. Mallia luodaan www.innokyla.fi kehittämisympäristössä. Sinne on myös perustettu verkkopohja korvaushoidolle, josta löytyy mm viimeisimmät tutkimukset ja koulutukset sekä artikkelit. Samoin hän on ollut mukana luomassa THL:n ekstranettiin korvaushoitoa toteuttavien ammattilaisten yhteistä verkkopohjaa, jonne voi kirjautua THL:n Airi Partasen kautta. Sieltä löytyy mm keskustelupalsta, jossa alan ammattilaiset voivat jakaa tietoa ja kysymyksiä korvaushoidon tiimoilta.

(HR 14.11.2013)

Kaste-ohjelma

 
Tietoa virtu.fi:stä