Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut

Navigation

Omat työkalutPääsivu Hankkeet Digisosiaalipalvelut Digisosiaalipalvelu hankefakta

Digisosiaalipalvelut asiakkaan osallisuuden lisääjänä, hankkeen tiedot

Hankkeen tausta

Poikkeusolot vaikuttavat tällä hetkellä voimakkaasti palveluiden tuottamiseen ja pakottavat toimijoita ottamaan erittäin nopealla aikataululla käyttöön sähköisiä etä- ja digitaalipalveluita. Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut kunnille maaliskuussa 2020 perustason sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa koskevan yleisluonteisen ohjeen, jonka mukaan kunnilla on järjestämisvastuu palveluiden antamisesta myös koronasta johtuvan poikkeustilanteen aikana.
Poikkeustilanne on haastava sosiaalipalveluiden työntekijöille ja asiakkaille. Heillä on vaihtelevaa kokemusta ja osaamista digipalveluista. Toimijoilla on akuutti tarve tukeen ja opastukseen, jotta voidaan etätyöskennellä asiakkaiden kanssa sekä heidän asioissaan yhdessä myös toisten viranomaisten kanssa digipalveluna. Poikkeustilanteen vaatimalla nopealla digipalveluiden käyttöönotolla on vaarana, että siitä jää uupumaan asiakkaiden osallisuuden vahvistaminen.

Hankkeen tavoite

Tässä hankkeessa sosiaalipalveluiden käyttäjien ja palveluiden tarpeessa olevien asiakasosallisuutta halutaan tukea vahvistamalla digisosiaalipalveluita. Hankkeen päätavoitteena on vahvistaa asiakasosallisuutta digisosiaalipalveluiden keinoin ja tarve tukea palveluiden saatavuutta ja jatkuvuutta poikkeustilanteesta huolimatta. Hankkeella tuetaan palveluiden tuottamista ja vastaanottamista diginä, etä- ja digitaalisten menetelmien hyödyntämistä ja kehittämistä poikkeusolojen sosiaalityössä ja –palveluissa. Hankeen tavoitteena on vaikuttaa korona-epidemian vaikutusten torjuntaan vahvistamalla palveluihin pääsyä, osallisuutta ja yhteyttä palveluihin sekä olemassa olevien asiakasprosessien suunnitelmallista työskentelyä.
Toimenpiteet:

Hankkeessa luodaan uudenlainen ryhmävalmennusohjelma, joka yhdistää asiakasosallisuuden, sosiaalityön keinot ja digitaaliset prosessit. Siinä palveluiden tuottajat voivat digitalisoida olemassa palveluita ja pilotoida niiden käyttöä osana valmennusta. Lisäksi hankkeessa haetaan tietoa ja arvioidaan toiminnan vaikutuksesta sosiaalialan ammattilaisten työhön ja asiakkaiden kokemukseen osallisuuden toteutumisesta digitaalisissa palveluissa.

Hankkeen tulokset

Hankkeen tuloksena sosiaalialan ammattilaisten osaaminen vahvistuu, jolloin he pystyvät muuttuvassa poikkeustilanteessa tukemaan asukkaan/asiakkaan toimintakykyä. Lyhyen aikavälin vaikutuksena digisosiaalipalveluiden tarjoaminen lisääntyy ja niiden saaminen paranee. Pitkän aikavälinen tuloksena asiakasosallisuus toteutuu digitaalisissa sosiaalipalveluissa, mikä vahvistaa asiakkaiden toimintakykyä ja parantaa elämän laatua.

Hankkeen budjetti

Saatu ESR rahoitus on 79 721€ ja omarahoitus on 19 930£. Rahoitus on yhteensä 99 651€.

Hankeaika

1.5.2020- 31.12.2020

Tietoa virtu.fi:stä