Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut

Navigation

virtu.fi

Virtuaalinen sosiaali- ja terveyspalvelukeskus

Omat työkalutPääsivu Asiakasneuvonta Usein kysyttyä Yhden ihmisen toimeentulotuki, paljonko ihmiselle pitäisi kuukaudessa jäädä rahaa laskujen jälkeen elämiseen?

Yhden ihmisen toimeentulotuki, paljonko ihmiselle pitäisi kuukaudessa jäädä rahaa laskujen jälkeen elämiseen?

Toimeentulotuen suuruus määritellään aina tapauskohtaisesti. Yleensä toimeentulotuki lasketaan kuukaudelta. Tarvittaessa toimeentulotuki voidaan myöntää ja maksaa kuukautta lyhyemmältä tai pidemmältä ajalta.

Oikeus toimeentulotukeen määräytyy laskelman perusteella. Perheen tuloja ovat käytettävissä olevat nettotulot ja varat. Menoiksi huomioidaan perusmenot ja erityismenot.  Mikäli laskelmassa huomioidut menot ovat tuloja suuremmat, hakijalla on oikeus erotuksen suuruiseen toimeentulotukeen. Huomioitavat tulot ja menot on määritelty toimeentulotukilaissa.

Huomioon otettavat tulot

 • palkkatulot (palkkatuloista jätetään tuloina huomioimatta vähintään 20 %, enintään 150 euroa/toimeentulotuensaajataloutta kohden)
 • yrittäjätulot
 • eläkkeet
 • työttömyyspäiväraha ja työmarkkinatuki
 • sairauspäiväraha
 • lapsilisät
 • äitiys-, isyys- ja vanhempainraha
 • lastenhoidon tuki - omaishoidon tuki
 • elatusapu ja -tuki
 • opintotuki (myös opintolaina)
 • asumistuki
 • kertaluonteiset tulot (esim. veronpalautukset)
 • säästöt ja omaisuuden tuotto
 • varallisuus
 • muut mahdolliset tulot

Tuloksi ei lasketa muun muassa

 • äitiysavustusta
 • kansaneläkkeen hoitotukea, lapsen hoitotukea eikä vammaistukilain mukaista vammaistukea. Hoitotuella katsotaan katettavan kuluja, joihin hoitotuki on myönnetty.
 • ammattikursseilla, työkokeilussa ja muussa työharjoittelussa kouluttautuvan ylläpito- ja kulukorvauksia

Huomioon otettavat menot

Toimeentulotuki jaetaan perustoimeentulotukeen ja täydentävään toimeentulotukeen. Perustoimeentulotukea myönnettäessä otetaan huomioon perusosa ja muut perusmenot.

Toimeentulotuen perusosa kattaa

 • ravintomenot
 • vaatemenot
 • vähäiset terveydenhuoltomenot
 • henkilökohtaisesta puhtaudesta aiheutuvat menot
 • paikallisliikenteen käytöstä aiheutuvat menot
 • sanomalehden tilauksesta, televisioluvasta, puhelimen ja internetin käytöstä aiheutuvat menot
 • harrastus- ja virkistystoiminnasta aiheutuvat menot
 • muut perusmenot:
 • asumistukilain 6 §:ssä tarkoitetut asumismenot (esim. vuokra tai vastike, vesimaksu, lämmityssähkö)
 • vähäistä suuremmat terveydenhuoltomenot
 • taloussähkö
 • kotivakuutusmaksu

Täydentävä toimeentulotuki kattaa erityismenoiksi kutsuttavat menot.

Erityismenoja ovat
 • lasten päivähoidon maksu
 • muut kuin perustoimeentulotukeen sisältyvät asumismenot (esim. takuuvuokra ja muuttokulut)
 • henkilön ja perheen erityisistä tarpeista tai olosuhteista johtuvat, toimeentulon turvaamiseksi tai itsenäisen suoriutumisen edistämiseksi tarpeelliseksi harkitut menot. 

Toimeentulotukeen oikeuttavia menoja eivät muun muassa ole

 • asuntolainojen lyhennykset
 • kulutusluottojen korot ja lyhennykset
 • auton vakuutusmaksut
 • yritysvelat
 • jälkiverot

Vastaus päivitetty 5.8.2013

Usein Kysyttyä - sivulle

Tietoturva
Virtuaalisessa sosiaali- ja terveyspalvelukeskukesssa asiointi on turvallista. Lue lisää
Usein kysyttyä